2017-01-17 08:39Pressmeddelande

Forskare utvecklar internationella spetsutbildningar

null

Internationella online-kurser med stark anknytning till de mest framgångsrika forskningsmiljöerna och direkt anpassade till yrkesverksamma. Det kommer att kunna erbjudas vid Karlstads universitet tack vare ett utvecklingsprojekt i samarbete med en rad ledande företag och med stöd från KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen har beviljat Karlstads universitet 6 miljoner kronor under 2017-2019 för att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå. Utbildningarna kommer att utvecklas i nära samarbete med ledande företag inom olika branscher, till exempel Valmet, BillerudKorsnäs, MacForum och Idea2Innovation Sweden. Kurserna utvecklas av forskare inom några av universitetets starkaste forskarmiljöer: CTF - Centrum för tjänsteforskning, CS - Datavetenskap och CMM- Karaktärisering och modellering av material. Några exempel på områden där kurser kommer att erbjudas från och med 2018 är idé-management, hållfasthetslära och tillverkningsteknik samt personlig integritet och säkerhet i datanätverk.

- Karlstads universitets strategi är att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning och utveckla lärandet genom IT-verktyg. Här kommer deltagarna att kunna välja att följa kurserna antingen som helt öppna online-kurser, så kallade massive open online courses, eller som poänggivande högskolekurser. Kurserna kommer att marknadsföras i olika internationella databaser, vilket gör Karlstads universitet mer synligt internationellt. Vår främsta målgrupp är yrkesverksamma och därför utvecklar vi kurserna i nära samarbete med olika företag, berättar projektledaren Jörg Pareigis, lektor på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och forskare inom CTF.

I kurserna kommer teknik och pedagogik att kombineras på ett sätt som förhöjer inlärningen och stärker kursernas kvalitet. Det kan till exempel handla om korta videofilmer, användning av sociala medier för att diskutera i grupp eller on-line möten.

Förutom projektledaren Jörg Pareigis deltar Stefan Alfredsson, forskare i datakommunikation, Anders Gåård, forskare i materialteknik och Mats Liljedahl, IT-pedagog och strateg för nätbaserat lärande.

Satsningen är en del av KK-stiftelsens program NU, där syftet är att bidra till internationell positionering av lärosätens starka utbildnings- och forskningsområden genom stöd till utveckling av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå.

För mer information kontakta: Jörg Pareigis, projektledare, tel: 076 - 227 2944 eller mejl: jorg.pareigis@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.