2019-04-02 10:21Pressmeddelande

Forskare ska göra smarta enheter och miljöer säkrare

null

Det finns många problem med smarta enheter med avseende på säkerhet och personlig integritet. Det går tillexempel att spåra personer och kartlägga deras aktiviteter. Ett nytt projekt med forskare från Karlstads universitet ska kartlägga problemen i syfte att höja säkerheten för nästa generations smarta enheter och miljöer.

– När man använder smarta enheter behöver man ange en rad personliga uppgifter, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Men, varför behöver min belysningsapp veta mitt namn, adress och e-post för att fungera? Ofta behöver vi ange onödigt mycket information. Genom det här projektet hoppas vi kunna ta fram en prototyp för olika komponenter som kan säkra den personliga integriteten. På så sätt kan vi visa att det faktiskt går att göra det på ett integritetsvänligt sätt.

Användaren ska få större kontroll
Projektets huvudsakliga mål är att höja säkerheten för användaren med hjälp av den senaste tekniken i identitetshanteringssystem. I detta ingår till exempel att ge användaren möjlighet att interagera i ett sekretessvänligt läge, till och med anonymt, och samtidigt kunna identifiera falska identiteter som användaren kommer i kontakt med.

– Projektet ska resultera i pålitliga smarta miljöer som ger människor kontroll och överblick över sina enheter. Vi kommer att se över hur smarta enheter hanteras. Hur kopplas de upp mot nätverk, hur identifieras de och hur kan man göra detta på ett mer effektivt och integritetsvänligt sätt? säger Simone Fischer-Hübner.

Projektet SURPRISE, Secure and Private Connectivity in Smart Environment, ska pågå i 5 år och finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning. I projektet ingår förutom forskare från Karlstads universitet även forskare från Lunds universitet, Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan. Projektbudgeten är 33 miljoner kronor.

Kontakt
För mer information kontakta Simone Fischer-Hübner på 070 2971338 eller simone.fischer-huebner@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.