2019-07-04 08:51Pressmeddelande

Forskare i Almedalen

null

Flera forskare från Karlstads universitet deltar i olika seminarium under Almedalsveckan. En av dem är Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap. På fredag, den 5 juli, finns hon i Expressens tält och talar om opinionsläget samt deltar som expertkommentator i TV4:s ”Heta stolen” inför Socialdemokraternas tal.

-Jag vill sprida ny forskning och kunskap som bygger på systematiska undersökningar och hoppas kunna bidra med nya infallsvinklar.Dessutom är det ett bra tillfälle att träffa andra statsvetarkollegor för att diskutera politik och forskning. Och Visby är alltid roligt att komma till, säger Annika Fredén.

Annika Fredéns forskning handlar om väljarbeteende, framförallt i allmänna val. Hon har bland annat studerat så kallad strategisk röstning som innebär att vi röstar utifrån en tanke om vad rösten kommer att leda till snarare än utifrån ideologi och vilket parti vi gillar bäst. Annika Fredén har analyserat olika strate­gi­ska skäl för röstning i riksdagsvalet 2018. Resultatet har bland annat publicerats i SOM-antologin Storm och Stiltje som släpptes i slutet av juni och i en rapport från Valforskningsprogrammet. Hon forskar även om beslutsfattande i myndigheter och har studerat väljarbeteende i samband med Brexit.

-Jag inspireras av ekonomisk och psykologisk forskning. I min forskning har jag studerat olika sätt att tänka strategiskt i val av parti, till exempel under olika typer av koalitionssignaler. Just nu studerar jag hur sakfrågor och ledarbedömningar varierar utifrån sammanhanget och påverkar beslutsfattandet.

Läs mer om fredagens program hos Expressen.

Läs mer om fredagens programpunkt ”Heta stolen” i TV4.

Läs mer om strategisk röstning i SOM-antologin Storm och Stiltje

och i rapporten från Valforskningsprogrammet. 

Kontakt:

Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap, Karlstads universitet, 054-700 15 47, annika.freden@kau.se (ej nåbar torsdag 4 juli mellan klockan 14.00 och 15.00).

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.