2018-08-30 08:53Pressmeddelande

Forskare från Karlstads universitet blir forskningsledare i Tillitsdelegationen

null

Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna.

Under drygt ett års tid kommer Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, att vara utlånande på deltid till Tillitsdelegationen vid Regeringskansliet.

- Vi är vana sedan många år att bedriva vår forskning i nära samverkan med olika statliga myndigheter och det här uppdraget förstärker den inriktningen, säger Johan Quist, docent i företagsekonomi.

I sitt uppdrag som forskningsledare i Tillitsdelegationen ska Johan Quist och Martin Fransson genomföra försök med designmetodik, systemsyn och professionalism i statliga myndigheter.

Forskarna kommer att dela på uppdraget tillsammans med Katarina Wetter-Edman, forskningsledare vid Forskning och utveckling, Landstinget Sörmland, och tidigare medarbetare vid CTF. De tillträder sitt nya uppdrag den 1 september 2018.

- Det är såklart roligt både för oss och Karlstads universitet att regeringen ser att den forskning vi bedriver vid CTF har stor relevans för offentlig sektor, avslutar Martin Fransson, doktor i företagsekonomi.

För mer information kontakta: Johan Quist, docent i företagsekonomi, johan.quist@kau.se, 070-561 84 64, eller Martin Fransson, doktor i företagsekonomi, martin.fransson@kau.se, 070-651 84 65.

Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning – Tillitsdelegationen – som ska bedriva försöksverksamheter och så småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna. 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.