2020-03-26 08:26Pressmeddelande

Forskare får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för pedagogiskt upplägg och struktur

null

Kent Fredholm har varit verksam som lärare från årskurs 6 upp till gymnasiet och inom vuxenutbildning i ungefär tjugo år, men arbetar sedan tre år tillbaka på lärarutbildningen som adjunkt och doktorand, och med en enstaka gymnasiegrupp. Nu har han tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet.

Enligt motiveringen ställer Kent Fredholm höga krav på sina elever och ser alltid till den enskilde elevens bästa. Han arbetar metodiskt med elevernas språkinlärning och är föredömligt tydlig vad gäller pedagogiskt upplägg och struktur. Han är aktiv inom forskarutbildningen och när det gäller att försvara de moderna språken i dagens skola.

- Det är väldigt roligt och hedrande och en aning förvånande, med tanke på att jag inte längre undervisar mer än en grupp på gymnasiet. Som lärarutbildare är det väldigt värdefullt att ha en fot eller åtminstone ett par tår kvar ute i skolverksamheten. Några av mina lärarstudenter har uppmärksammat priset och uttryckt att det är roligt att bli undervisad av en prisbelönt lärare, sådant är förstås väldigt roligt att höra också!

Varför tror du att just du vann priset?

- Det får egentligen andra svara på, men jag hoppas att priset avspeglar både didaktisk skicklighet, goda ämneskunskaper och ett stort och långt engagemang för språkundervisningsfrågor. Jag har bland annat varit ordförande för Språklärarnas riksförbund och deltagit i olika debattsammanhang för att lyfta frågor om språkundervisningens villkor. Jag har undervisat i svenska, franska, spanska, latin och italienska och råkar vara behörig i ryska, så jag är väl nästan så mycket språklärare man kan bli.

Kent Fredholm är glad att språkundervisning uppmärksammas, och tycker det är extra roligt att italienskan på det här sättet lyfts fram. Italienskan är ett av världens mest studerade språk och ett enormt kulturspråk, men språket för tyvärr en tynande tillvaro i svensk skola.

Hans förhoppning är att priset kan åskådliggöra att det inte bara är digitalt innovativ undervisning som kan och bör premieras, även om han själv använder digitala resurser när det är praktiskt, är Kents undervisning i mångt och mycket snarast instruerande och berättande på ett förhållandevis traditionellt sätt.

-Eleverna brukar uppskatta det, säger Kent Fredholm.

Priset har ingen koppling till forskningen, men Kent Fredholms avhandlingsprojekt i pedagogiskt arbete och romanska språk handlar om hur elever använder datorn i språkundervisningen. Han fokuserar på olika datorbaserade sökstrategier vid uppsatsskrivande på spanska, och studerar bland annat hur elever hanterar Google-översättningar och vilka effekter det får på olika aspekter av textproduktion, korrekthet, ordförråd med mera.

-Resultaten är mycket användbara för praktiserande språklärare, och jag tar också upp dem i min undervisning i språkdidaktik på lärarutbildningen, avslutar Kent Fredholm.

Kontaktperson

Kent Fredholm, Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet.

E-post: Kent.Fredholm@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.