2023-10-04 06:46Pressmeddelande

Forskare anser att svenska staten har ett skadeståndsansvar

Karlstads universitets huvudentré om höstenHöstbild från huvudentrén

År 1971 legaliserade svenska staten pornografi i tryckt bild och den politiska majoriteten valde att inte införa begränsningar för bildernas innehåll. Därmed legaliserades samtidigt barnpornografi. 

 

Mikael Svanberg forskar om modern svensk politisk historia på Karlstads universitet och anser att det bör utredas om staten har något skadeståndsansvar gentemot de barn och unga som drabbats av denna politik.

– Jag misstänker att delar av den lagstiftning som beslutades stod i strid med bestämmelser i både den äldre och den nya regeringsformen. Sverige hade även ratificerat Europakonventionen. Om det visar sig att skadeståndslagen inte kan tillämpas, går det att stifta lag som gör det möjligt att ansöka om skadestånd. Så skedde till exempel med vanvårdade fosterhemsbarn 2012, säger Mikael Svanberg.

 

Många år av lidande för barn och unga

Antalet barn som avbildats i barnpornografiska alster framställda i Europa fram till 1984, har beräknats till mellan 5000 och 10 000.

 

– Tidigare forskning har visat att vissa barn som har medverkat i framställning av barnpornografi har drabbats av skador som pågått i flera decennier. Det kan handla om svåra skuld- och skamkänslor eller en rädsla för att bli igenkända. En läkare vid en vårdgivare i Stockholm berättade att dessa barn idag befinner sig "i ett väldigt dåligt skick". 

 

Från början ansågs en innehållsmässigt oreglerad pornografi vara en förutsättning för en fri kultur- och samhällsdebatt. Barnpornografi, menade regeringen, var ett rimligt pris att betala för en hög grad av yttrande- och informationsfrihet. Efter kritik infördes ett begränsat förbud att framställa barnpornografiska bilder 1980 och innehav av barnpornografi förbjöds 1999.

 

– Jag föddes själv några dagar efter det att 1971 års beslut trädde i kraft. Under arbetets gång har jag därför frågat mig vad det är för land som jag har vuxit upp i. Alla de som ansvarade för besluten har varit väldigt tysta under väldigt många år. Jag har skrivit e-brev till tre av politikerna men ingen av dem har svarat och det har förvånat mig, avslutar Mikael Svanberg.

 

Mikael Svanberg har nyligen fått sin forskning publicerad i Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice.


 

Mikael Svanberg porträttbild

Mikael Svanberg, universitetslektor och forskare i
modern svensk politik.
Foto: Gabriel Henningsson. Kontakt:


  •  

 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.