2019-03-29 08:57Pressmeddelande

Föreslå Årets alumn under april

– Vi vill ha allmänhetens hjälp med förslag på Årets alumn 2019. Det finns många bra alumner som vi kanske inte tänker på, säger Ximena Deramond, ansvarig för alumnrelationer vid Karlstads universitet. Den som studerat eller forskat vid Karlstads universitet är en alumn.

Veronica Stigsson utsågs till Årets alumn 2018. Stefan Holm, Anna Hedenmo, Fredrik Kempe, Eva-Lis Sirén och Johnny Sjöström är några av våra tidigare studenter som fått utmärkelsen.

Kriterier
Du kan på kau.se/alumn föreslå Årets alumn bland personer som gett prov på integritet i sina valda yrken och vågat utmana det etablerade och utforskat det okända inom sina arbetsfält.
Årets alumn ska också ha en examen eller minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och/eller en forskarutbildning från Karlstads universitet.

Allmänheten är tillsammans med studenter, alumner och anställda på universitetet välkomna att föreslå Årets alumn vid Karlstads universitet under april månad. I september offentliggörs personen av rektorn på Karlstads universitet.

Kontakt:
Ximena Deramond, ansvarig för alumnrelationer vid Karlstads universitet, telefon: 054-700 16 66, 070-814 99 71, ximena.deramond@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.