2015-03-23 08:00Pressmeddelande

Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

null

För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen, enligt en ny licentiatavhandling från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet.

En förpackning är en viktig del av en produkt och har till uppgift att skydda och förvara. Dessutom ska den förmedla information om innehållet samt inbjuda till köp. Om kartongmaterielet bidrar till att fullgod tryckkvalitet nås snabbt och enkelt, kommer en större del av all kartong som tillverkas och transporteras till tryckeriet kunna användas. Därmed blir det mindre spill.

För att säkerställa att en kartong kommer att fungera bra vid tryckning, kontrolleras dess egenskaper när den tillverkas. Denna produktionskontroll skulle kunna bli ännu bättre om man utöver att se till att ytan är tillräckligt slät, även följer upp hur kartongen kommer att absorbera tryckfärg. Det indikerar hur snabbt materialet kan tryckas och hur bra information, bilder och text, kan återges.

Sofia Thorman har tagit fram en ny metod som kan användas för att kontrollerar hur jämnt en kartong absorberar vätska. Tidigare har det inte funnits teknik tillgänglig för att göra denna typ av mätningar.

- Metoden ser väldigt lovande ut i de studier vi gjort hittills. Jag ser fram emot att få genomföra försöken i större skala för att bekräfta att de kan tillföra värdefull information vid kartongtillverkning på våra svenska bruk, säger Sofia Thorman, som är anställd på Innventia i Stockholm.

Med hjälp av metoden har Sofia Thorman studerat bestruket kartongmaterial som används till vätskeförpackningar, som till exempel mjölk- och juicepaket. Resultaten pekar på att en ojämn absorption av tryckfärg kan leda till att bilder och text upplevs flammiga med en ojämn struktur. Detta skulle kunna förklara varför tryckproblem ibland uppstår trots att kartongytan är slät.

- Sofia Thorman har arbetat mycket målmedvetet och lyckats utveckla en lämplig testmetod och smarta utvärderingsrutiner, väl grundade i vetenskapliga frågeställningar. Detta gör att kartong- och förpackningstillverkande företag kan undersöka hur kartongmaterialet och bestrykningar fungerar i tillverkningsprocessen och i användarsituationer. Det är värt mycket, eftersom dessa företag producerar stora volymer av kartong och förpackningar och utför mycket FoU-arbete. De behöver dessa verktyg och kunskap, så det som Sofia lyckats med görs oss alla inom VIPP stolta, säger Magnus Lestelius, professor i Grafisk teknik vid Karlstads universitet och handledare vid Vipp industriforskarskola.

Arbetet har utförts vid Innventia, inom ramen för den industriella forskarskolan Vipp (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstads universitet, med stöd från KK-stiftelsen. Sofia Thorman presenterade sin licentiatavhandling den 5 mars 2015, ”Absorption non-uniformity characterisation and its impact on flexographic ink distribution of coated packaging boards”.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.