2015-01-27 08:00Pressmeddelande

Folkuniversitetet och Karlstads universitet samarbetar i Korta vägen

I februari startar en ny omgång av arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Folkuniversitetet och Karlstads universitet samarbetar i utbildningen som syftar till att hjälpa utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Folkuniversitetet har fått uppdraget från Arbetsförmedlingen. Upptagningsområdet är både Värmland och Närke.

-– Deltagarna läser bland annat yrkessvenska och arbetsplatsförlagt lärande. Utöver studierna får de individuell coachning och hjälp med att hitta praktikplatser som matchar deras kompetens. Vi har en stark universitetsanknytning och är duktiga på både språkinlärning och matchning. Det är en bra kombination inom Korta vägen, säger Hans-Peter Lundbergh, verksamhetsledare vid Folkuniversitetet Karlstad.

Karlstads universitet står för utbildningens inslag av samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap och högskoleintroduktion.

- Det är väldigt roligt att vi åter kan vara en del av arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Det känns bra att vi samarbetar med Folkuniversitetet, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.

Utbildning med gott rykte
Både Folkuniversitetet och Karlstads universitet har tidigare genomfört Korta vägen mycket framgångsrikt, där över 90 % av deltagarna gått vidare till arbete eller högre studier. Utbildningen har ett mycket gott renommé. I Arbetsförmedlingens senaste kundnöjdhetsmätning (juni 2014) får utbildningen toppbetyg.

Under åren 2010 till 2012 genomförde Karlstads universitet Korta vägen och nu liksom då ansvarar uppdragsutbildningen för att koordinera universitetets insatser i utbildningen. Camilla Johannesson är vd för Karlstads universitets uppdrags AB som sköter affärerna runt universitetets uppdragsutbildning.

- Kompetensutveckling är viktigt genom hela yrkeslivet och kan universitetet medverka i att vara en brygga för att arbetsgivare och utländska akademiker lättare ska hitta varandra så vill vi gärna göra vad vi kan, säger Camilla Johannesson på uppdragsutbildningen.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.