2016-02-08 08:32Pressmeddelande

Fokus: Diskriminering och kränkande behandling i förskolor och skolor

null

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är komplext. Skolledare och lärare som arbetar i skolor och förskolor behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. Nu startar Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet en utbildning inom området.

– Skolor och förskolor verkar ha prioriterat utbildningen och intresset har varit stort. Mitt mål är att arbetet med att främja, förebygga, upptäcka samt åtgärda diskriminering och kränkande behandling ska ligga som ett raster över all skolverksamhet. Det säger Åsa Söderström som tillsammans med Nina Thelander är projektledare för utbildningen, båda är lektorer i pedagogik.

På tisdag, 9 februari, klockan 13.30 samlas nästan 200 rektorer, förskolechefer och lärare för en första seminarieträff i Lagerlöfsalen (1A 305) på Karlstads universitet. Åsa Söderström fortsätter:

– Utbildningen syftar till att verksamma inom förskola och skola ska mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för ett systematiskt värdegrundsarbete. Vi vill ge dem verktyg för att utveckla den egna verksamhetens arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Problemen ligger ofta latent och kan vara svåra att upptäcka. För var går gränsen mellan skoj och allvar?

För mer information kontakta projektledare Åsa Söderström, lektor i pedagogik vid Karlstads universitet, telefon 070-33 18 410.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.