2019-10-16 14:25Pressmeddelande

Flest sökande till socionomprogrammet vid Karlstads universitet

null

Socionomprogrammet vid Karlstads universitet har flest sökande inför vårterminen 2020. 262 personer har sökt till programmet i första hand.

- Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett. Arbetsmarknaden är god och vår ambition är att på bästa sätt förbereda våra studenter för den kommande yrkesutövningen inom välfärdsområdet, säger Hans Ovall, programledare.

Totalt har 3 887 personer sökt till vårterminens program och fristående kurser vid Karlstads universitet i första hand. Det är en ökning med nästan 0,7 procent sedan förra hösten då 3 861 personer sökte.

- Det är glädjande att fler söker till Karlstads universitet i första hand och att samhällsviktiga utbildningar är populära, säger rektor Johan Sterte.

Kontakt
Generella frågor, rektor Johan Sterte, telefon 070-538 35 36
Siffror och fakta, avdelningschef Helena Pallin, telefon 076-315 20 19
Socionomprogrammet, programledare Hans Ovall, telefon 070-628 36 75 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.