2020-06-17 11:54Pressmeddelande

Fler utbildningsplatser på Karlstads universitet till följd av coronapandemin

null

Riksdagen har beslutat utöka uppdraget för Karlstads universitet inför höstterminen 2020.
- Vi kommer ta emot fler studenter. Det är ett samhällsansvar vi vill och kan ta som en följd av coronapandemin, säger rektor Johan Sterte.

Antalet personer som sökt till Karlstads universitet inför hösten har ökat kraftigt, jämfört med i fjol.
- Vi kommer nu kunna erbjuda god utbildning för fler av de som vill studera hos oss, fortsätter Johan Sterte.

Riksdagsbeslutet innebär att budgeten för Karlstads universitet utökas med 21,5 miljoner kronor för hösten 2020. Pengarna ska framförallt användas till sommarkurser, ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av universitet- så kallat basår och fler utbildningsplatser inom bristyrken. Det handlar om utbildningsplatser som kan möjliggöra arbete inom vård, skola eller social omsorg, men också data och it där flera nya fortsättningskurser skapats vid Karlstads universitet.

- Vi har följt utvecklingen noga och under våren har vi förberett oss på budgetbeskedet. Vi ser fram emot att få fler studenter, säger Johan Sterte.

Kontakt: Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, telefon: 070-538 35 36

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.