2020-10-16 13:22Pressmeddelande

Fler förstahandssökande till program vid Karlstads universitet

null

Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet ökar i antal förstahandssökande inför vårterminen 2021. 256 personer har sökt programmet i första hand, en ökning med 26,7  procent jämfört med förra året.

- Det är roligt att det är fler som vill läsa sjuksköterskeprogrammet och bli sjuksköterska, säger Kaisa Bjuresäter, programledare vid sjuksköterskeprogrammet.

- Det ökade söktrycket kan förstås vara relaterat till den ökade arbetslöshet vi ser just nu under coronapandemin, men det kan också bero på att sjuksköterskeyrket har fått mycket uppmärksamhet under pandemin, och allt fler har förstått sjuksköterskors betydelse för patienters välbefinnande och tillfrisknande.

Antalet förstahandssökande till program vid Karlstads universitet inför vårterminen är 1804 personer. Det är en ökning med 28 procent jämfört med förra året då 1407 personer sökte i förstahand. Totalt har 4808 personer sökt till vårterminens program och fristående kurser i första hand. Det är en ökning med 23,7 procent sedan förra hösten då 3887 personer sökte.

Förutom sjuksköterskeprogrammet är också socionomprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning och förskollärarprogrammet populära utbildningar.

- Trenden med ökat söktryck till våra utbildningar verkar hålla i sig och jag är glad över att Karlstads universitet får fler förstahandssökande till samhällsviktiga utbildningar, säger rektor Johan Sterte.

Kontakt:
Generella frågor, rektor Johan Sterte, 070-538 35 36

Siffror och fakta, avdelningschef Helena Pallin, 076-315 20 19

Sjuksköterskeprogrammet, programledare Kaisa Bjuresäter, 073-054 93 52 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg