2019-07-11 11:06Pressmeddelande

Fler antas till studier vid Karlstads universitet i höst

null

Idag får 13 803 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med förra året och något större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 1,5 procent jämfört med hösten 2018.

Idag, den 11 juli, får de som sökt till utbildningar som startar i höst på landets högskolor och universitet besked om de har antagits, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet. Den som har antagits eller blivit placerad som reserv måste svara senast 26 juli för att behålla sin plats.

Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4000 antagna till ett program. De populäraste programmen är juristprogrammet med 170 antagna och 1813 som reserver, psykologprogrammet där 55 är antagna och 1250 reservplacerade samt socionomprogrammet med 60 antagna och 799 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 260 antagna och 406 är placerade som reserver.

I höst startar ett helt nytt program: kandidatprogrammet i datavetenskap. Intresset har varit stort och 48 antas till programmets första omgång. Civilingenjörsprogrammet med dess olika inriktningar fortsätter att öka och antar 316 personer inför hösten 2019, jämfört med 240 förra året.

Nytt för i höst är även Ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7-9 mot sex olika undervisningsämnen och 62 personer antas till utbildningen. Totalt antas 1205 studenter till lärarutbildningen.

- Vi gläds åt att fortsätta kunna öka antagningen till flera av våra mest sökta program och kurser. Det ger fler studenter möjlighet komma in på sina drömutbildningar och ökningen är dessutom nästan helt inom kompetensområden som är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Det andra antagningsbeskedet kommer 1 augusti.

Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelade idag 279 364 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2018 är det en ökning med 4 133 personer eller 1,5 procent.

För mer information kontakta: Helena Pallin, avdelningschef för utbildningsstöd vid Karlstads universitet , tel: 076-315 20 19 eller helena.pallin@kau.se

För uppgifter om antagning till landets universitet och högskolor som helhet se uhr.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.