2016-07-12 13:05Pressmeddelande

Fler antagna till Karlstads universitet

null

Idag får 13 122 personer besked att de antagits till program eller kurser vid Karlstads universitet i höst. Det är en ökning jämfört med förra året och det är främst lärarutbildningarna som antagit fler. Andelen män ökar något, även om kvinnor fortfarande är i majoritet.

I eftermiddag, tisdag, får alla som sökt till en utbildning på landets universitet och högskolor besked om de är antagna, reservplacerade eller strukna efter det första urvalet. Har man blivit antagen eller placerad som reserv måste man svara senast 29 juli för att behålla sin plats.

Karlstads universitet antar fler studenter i höst, totalt 13 122 jämfört med förra årets 12 842. Sammanlagt antas 3 948 personer till program jämfört med förra årets 3 840. På lärarutbildningarna antas totalt 1 052 personer. I stort sett alla program är fyllda och har reserver. Flest reserver har de populära utbildningarna psykologprogrammet (1569), socionomprogrammet (1410), sjuksköterskeprogrammet (881) och civilekonomprogrammet (710).

-Intresset för att studera vid Karlstads universitet är högt. Vi har ett fortsatt mycket stort antal reserver till exempel på psykologprogrammet, som var en av våra nya utbildningar förra året. Till civilingenjörsprogrammet har vi antagit över 200 studenter och här finns reserver på alla inriktningar, vilket visar på ett ökat intresse för att studera tekniska och naturvetenskapliga utbildningar i Karlstad. Det är väldigt glädjande. Vi ser det som ett gott betyg för vår ambition att erbjuda ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet, säger rektor Åsa Bergenheim.

Det finns fortfarande möjlighet att bli antagen till några av påbyggnadsprogrammen, som vänder sig till studenter som redan har en grundexamen. Annars finns endast enstaka platser kvar på ett fåtal naturvetenskapliga/tekniska utbildningar samt på vissa ämneslärarprogram mot gymnasieskolan. Totalt står 12 327 personer som reserver till program och kurser. Det andra antagningsbeskedet kommer den 3 augusti.

För fakta om antagningssiffror kontakta: Helena Olsson, utbildningshandläggare, telefon 070-872 18 46

För kommentarer kontakta: Åsa Bergenheim, rektor, telefon 070-258 88 29

UHR kommer att publicera en djupare analys i rapporten "Antagning till högre utbildning höstterminen 2016: statistik i samband med det första urvalet ht 2016" den 15 juli på uhr.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.