2024-05-22 13:30Pressmeddelande

FEKIS 2024 – konferensen för lärare och forskare inom företagsekonomi

Brygga med fotavtryckFEKIS 2024 arrangeras av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

– Under konferensen vill vi diskutera frågor som är relevanta för företagsekonomisk utbildning, forskning och samverkan, säger Mia Larson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Det är ett tillfälle att driva frågor framåt.

Den ambulerande konferensen FEKIS genomförs 22e till 24e oktober på Karlstads universitet. Under tre dagar kommer ämnet företagsekonomi vägleda genom underrubriken – Förnyelse och demokrati i en disruptiv värld.

– Företagsekonomisk utbildning och forskning bör bidra till hållbara samhällen och system, säger Mia Larson, projektledare och professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Hur ämnet företagsekonomi som helhet tar sig an de allvarliga utmaningar vårt samhälle står inför och hur vi samtidigt befäster och vidareutvecklar demokratiska processer bör diskuteras mer. Företagsekonomisk forskning och utbildning har en stor relevans och ett ansvar, inte minst med tanke på att ämnet utbildar framtida generationer med inflytande över samhällsutvecklingen.

– Temat på FEKIS 2024 fångar upp de omvälvande förändringar som händer i världen just nu, säger Mia Larson, som t ex den ökande polariseringen i samhället och introducerandet av AI-teknik i olika former. Klimatförändringarna blir mer och mer påtagliga och när ChatGPT gav AI en helt ny dimension så blev det något som vi inte längre kan bortse ifrån utan behöver förhålla oss till på universiteten.

FEKIS 2024 vänder sig till alla lärare och forskare i Sverige som arbetar på företagsekonomiska institutioner eller undervisar i ämnet. Mia Larson hoppas på många deltagare.

– Det är viktigare nu än någonsin att komma till en konferens och diskutera företagsekonomisk forskning och pedagogik. FEKIS-konferensen är ett ypperligt tillfälle att skapa relationer och dialog med kollegor på andra lärosäten. 

Under konferensen genomförs ett antal sessions där Mia Larson gärna ser ett samarbete mellan lärosäten.

– Det är något vi trycker på. Sessionerna drivs av att deltagarna skickar in förslag på ämnen som de vill ska diskuteras. Det kan vara utmaningar i pedagogiken eller en forskningsfråga. Konferensen är ett utmärkt tillfälle att lyfta frågorna tillsammans och driva dem framåt. Vi kommer också att ha panel- och rundabordsdiskussioner under konferensen.

Mer information och anmälan till FEKIS 2024


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund