2018-10-30 12:00Pressmeddelande

Exponering för ftalater under graviditet kan kopplas till språkutveckling hos barn i Sverige och USA

null

I den första studien av sitt slag har forskare från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, funnit att språkutvecklingen hos barn kan kopplas till mammans exponering av ftalater under tidig graviditet, kemikalier som bland annat kan finnas i vanliga hushållsartiklar, elektronik och mjukgjord PVC.

Information samlades in från 963 gravida kvinnor och deras barn från den svenska SELMA-studien och 370 kvinnor och deras barn från den amerikanska TIDES-studien. Föräldrarna tillfrågades om hur många ord deras barn förstod med hjälp av en validerad enkät som används kliniskt. Intervjun skedde vid 30 respektive 37 månaders ålder i de båda studierna. Tio procent av barnen i båda studierna bedömdes ha en språkförsening, med högre andel hos pojkar än hos flickor. Metaboliter från fyra ftalater (DEP, DBP, BBzP och DEHP) mättes i kvinnornas urin i vecka 10 av graviditeten i båda studierna. 

Förhöjd risk för språkförsening
En fördubblad exponering av DBP och BBzP hos mammorna var relaterad till en 28-48% förhöjd risk för språkförsening hos barnen. Innan justering för viktiga bakgrundsvariabler var resultaten signifikanta i båda studierna. Efter justering för bakgrundsvariabler, var resultaten signifikanta enbart i SELMA-studien, vilket kan bero på ett mindre antal barn in TIDES-studien. 

DBP och BBzP är vanliga i produkter såsom elkablar, PVC-golv, kosmetika, plastleksaker men har fasats ut i många produkter. Ett problem är dock att många produkter har mycket lång livstid vilket innebär att exponeringen därför kan pågå under mycket lång tid.
- Vi blev förvånade över hur likartade resultaten var mellan de två mycket olika befolkningarna i Sverige och USA, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Men våra resultat stämmer med tidigare epidemiologiska studier där vår studie dock är den största, och vi är unika i att vi mäter så tidigt i graviditeten, samt att vi genomför studien i två länder med samma instrument och mätningar. Det stärker våra fynd, säger Bornehag.

-De här ftalaterna är gömda i många hushållsprodukter som gamla PVC-golv, leksaker, elektronik, kosmetika med mera och kan vara svåra att undvika eftersom det inte finns någon märkning av innehåll i många produkter, säger Shanna Swan, professor vid Icahn School of Medicine på Mount Sinai och medförfattare till rapporten.

Andra medverkande i studien som blev publicerad i JAMA Pediatrics, är Lunds universitet, University of Rochester School of Medicine, University of Minnesota, University of Washington och University of California-Berkeley. 

Här kan du läsa artikeln i Jama Pediatrics.

Mediekontakt:

Carl-Gustaf Bornehag, professor, Karlstad universitet
carl-gustaf.bornehag@kau.se, Tel: +46 70 586 6565 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.