2021-02-24 07:15Pressmeddelande

Ersättningskemikalien BPF kan kopplas till barns kognitiva utveckling

Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder.

Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer. Därför finns det sedan 2011 ett förbud inom EU mot att använda BPA i exempelvis nappflaskor och barnleksaker. Den nu publicerade studien visar emellertid att även ersättningskemikalien BPF kan vara riskfylld.

BPA fasas ut men andra bisfenoler ersätter
Byte till BPA-fria material har påbörjats inom olika delar av livsmedelsbranschen (lock till barnmatsburkar, dricksflaskor och andra husgeråd) samt att dagligvaruhandeln har börjat byta till BPA-fria kassakvitton. Sammantaget innebär de här förändringarna att exponeringen för BPA har minskat. Men i takt med att BPA har fasats ut, så har en rad andra bisfenoler introducerats i konsumtionsprodukter, till exempel BPF och bisfenol S, BPS.

- Experimentella undersökningar i djur och cellmodeller har emellertid visat att ersättningskemikalierna BPF och BPS har liknande hormonstörande effekter som BPA, och kan därför troligtvis också ha betydelse för exempelvis neurologisk utveckling, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för SELMA-studien vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Tyvärr saknas i stort sett studier som undersökt effekten av ersättningskemikalierna i människor. Syftet med denna studie var därför att undersöka om exponering för dessa tre kemikalier under tidig graviditet kunde kopplas till barns kognitiva utveckling.

Barnens kognitiva förmåga undersöktes i SELMA-studien
Tre bisfenoler (BPA, BPF, BPS) mättes hos åttahundratre kvinnor i vecka 10 av graviditeten inom SELMA-studien och barnens kognitiva förmåga undersöktes med ett så kallat WISC-test (IQ) vid 7 års ålder. Resultaten kontrollerades för viktiga bakgrundsvariabler såsom mammans rökning, utbildning, IQ och barnens kön, födelsevikt, prematuritet med mera.

Analyserna visade att prenatal exponering för BPF var associerad till kognitiv utveckling hos barnen vid 7 års ålder. En ökad exponering motsvarande skillnad mellan de tjugofem procent lägst exponerade och de tjugofem procent högst exponerade mammorna var kopplat till cirka 2 enheter lägre IQ hos barnen. Det är en effekt som inte syns hos ett enskilt barn, men som är en väsentlig effekt på gruppnivå.

-Vi är egentligen inte förvånade över de här resultaten, säger Carl-Gustaf Bornehag. Experimentella undersökningar har visat att både BPF och BPS kan ha liknande egenskaper som BPA. Resultat visar återigen att man måste vara försiktig innan man introducerar nya kemikalier.

- Studien väcker oro, säger Elin Engdahl, forskare vid Uppsala universitet. Exponeringen för BPF ökar eftersom kemikalien nu ersätter till exempel BPA i en lång rad vanliga produkter och material. Jag tycker att större ansvar borde ligga på att bevisa att kemikalier är säkra innan de släpps på marknaden.

Medverkande i studien; Karlstads universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Icahn

Bifogat finns artikeln i EnvInt i sin helhet.

Kontakt 

CG Bornehag, professor och projektledare för SELMA-studien vid Karlstads universitet

Mobil; 070-5866565,

E-post; carl-gustaf.bornehag@kau.seOm Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer