2016-06-07 08:00Pressmeddelande

Entreprenöriella studenter utforskar sina idéer

null

Teknikerjakten vid Karlstads universitet, har gett bidrag till fyra entreprenöriella studenter för att de ska få möjlighet att utforska sina idéer.

Två gånger per år har studenter som har en idé möjlighet att söka stöd för sitt projekt. Idén ska knyta an till Ljungbergsfondens strategi med skogsindustriellt fokus och Teknikerjaktens mål.

- Vi vill stimulera entreprenöriella och innovativa förmågor hos studenterna för att de ska kunna utvecklas och vara bättre rustade för framtiden, berättar Jan Håkanson, projektledare för Teknikerjakten vid Karlstads universitet. En värdefull del är också samarbetat med Drivhuset som hjälpt de sökande studenterna med både affärsutveckling och ansökningsförfarandet.

Följande studenter och idéer har fått bidrag:
Switch – flyrod systems, Daniel Oinas, civilekonomprogrammet, 32 000 kronor

Flugspön som används i dag är inte justerbara, vilket är något som Daniel Oinas vill förändra. Aktiva utövare, från nybörjare till expert, ska genom ett enkelt och resurseffektivt sätt kunna anpassa sin utrustning efter sitt eget behov vid flugfiske.

- Genom mitt arbete som flugfiskeguide och instruktör har jag identifierat ett återkommande problem, att flugspön är inte anpassningsbara. Jag vill underlätta för utövaren och få fler att ta del av flugfiske, berättar Daniel Oinas.

Kontakt: Daniel Oinas, 076 – 091 23 57

Motor till Clear River Racings bil, Petra Wennberg, civilingenjörsprogrammet, 35 000 kronor
Studentteamet Clear River Racing vill utveckla årets motor i en ny riktning för projektet Formula student. Teamet vill använda sig av en turbomotor med etanol som bränsle, något som de tidigare inte gjort.

- Vår förhoppning är att ta årets bil och framtida års bilar, till en helt ny nivå och att få större möjlighet att konkurrera med de större teamen, säger Petra Wennberg.

Kontakt: Petra Wennberg, 072 – 213 16 50

Carcrowd, Anton Renström, civilingenjörsprogrammet, 20 000 kronor
Anton Renströms projekt har som mål att skapa en situation där både företag, privatpersoner och ideella föreningar får ekonomisk nytta av att samarbeta. Utgångspunkten är att intresserade företag ska få möjlighet att använda sig av privatpersoners bilar för marknadsföring.

- Tanken är att föreningar får ekonomisk ersättning från företag när de säljer reklam i form av dekaler till privatpersoner, som i sin tur sätter dem på sina bilar. Företagen får på så sätt chansen att synas ute på vägarna och privatpersonerna får också ersättning för att företagen annonserar på deras bilar, förklarar Anton Renström.

Kontakt: Anton Renström, 076 – 103 11 31

Webbplats för att hjälpa privatpersoner att välja rätt telekomlösningar, Alexander Kinde, Dataingenjörsprogrammet, 30 000 kronor
Alexander Kinde och hans samarbetspartner Tobias Hasskvist, vill hjälpa privatpersoner att i lugn och ro hitta rätt telekomlösningar. Webbplatsen han vill ta fram ska aktivt hämta information från alla relevanta telekombolag, sköta administrativa tjänster och ge förslag till vad kunden kan vilja ha för tjänst. Istället för att som kund få ersättning, exempelvis i form av en produkt eller rabatt, ska kunden också kunna välja att ge pengar till alltifrån välgörenhet eller få ett presentkort.

- Vi vill åstadkomma en välbehövd revolution inom telekomjämnföring och försäljning, som låter kunden vara den som styr behoven, alternativen och ersättningen, säger Alexander Kinde.

Kontakt: Alexander Kinde, 072 – 317 03 39

Teknikerjakten drivs av Karlstads universitet i samarbete med skolorna i Värmland och näringslivet i regionen och finansieras av Ljungbergsfonden.

Kontakt Teknikerjakten:
Jan Håkanson, Karlstads universitet, 070 – 935 01 71

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.