2023-02-16 14:05Pressmeddelande

Enig styrelse föreslår ny rektor vid Karlstads universitet

Jerker Moodysson is suggested as new vice-chancellor at Karlstad university.Jerker Moodysson föreslås som ny rektor vid Karlstads universitet.

En enig universitetsstyrelse har beslutat att föreslå regeringen att Jerker Moodysson utses till ny rektor för Karlstads universitet.

 

Jerker Moodysson var den kandidat som bedömdes ha bäst meriter kopplade till kravprofilen. I januari fick han träffa de fyra hörandegrupperna med representanter för lärare, teknisk/administrativ personal, studenter respektive chefer vid Karlstads universitet.

– Jag vill tacka hörandegrupperna för deras arbete. Från min och rekryteringsgruppens sida vill jag framföra att det är ett oerhört viktigt arbete de gjort. De var väl förberedda, sakliga och konstruktiva i sin återkoppling till rekryteringsgruppen, säger styrelseordförande Pam Fredman.

Universitetsstyrelsen föreslår nu Jerker Moodysson som ny rektor vid Karlstads universitet. När regeringen fattar beslut är inte klart.

– Det varierar hur snabbt det går. Men vi hoppas förstås på ett beslut så snabbt som möjligt, säger Pam Fredman.

Här kan du läsa en längre presentation av Jerker Moodysson.

Vid universitetsstyrelsens sammanträde antogs också årsredovisningen och bokslutet för 2022, liksom budgetunderlag till regeringen för åren 2024-2026. Styrelsen fick också en årsrapport från internrevisionen, rektor och studentkåren.

 

För mer information om universitetsstyrelsens beslut och eventuella frågor kontakta ordförande Pam Fredman på tfn: 0708 58 92 00.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält