2022-12-05 06:28Pressmeddelande

Engångsmuggen ska bort – forskning ska reda ut hur

Lars WitellLars Witell, professor i företagsekonomi

Från och med den 1 januari 2024 måste alla i Sverige som säljer mat eller dryck i engångsförpackningar erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem. Hur det ska gå till ska forskare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet titta närmare på i ett nytt projekt.

Forskare ska samla kunskap och erfarenheter för att stötta branschens aktörer – allt från stora snabbmatskedjor, restauranger, caféer, matbutiker och eventarrangörer – inför omställningen från engångsförpackningar till återanvändbara förpackningar.

– Vi ska bidra med kunskap om hur konsumenter kan uppmuntras att välja hållbara alternativ och vad som påverkar deras val, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF. Vi ska också bidra med kunskap om hur affärsmodeller kan fungera för att tillgodose alla olika aktörer som medverkar i ett ekosystem för återanvändbara förpackningar.

Under 2023 kommer ett system med återanvändningsbara förpackningar att testas vid tre olika evenemang. Utöver att testa och utvärdera systemet kommer projektet även att studera och utvärdera frågor rörande besökarnas perspektiv och nöjdhet samt hur tjänster och affärsmodeller kan utformas för att underlätta samverkan och möjliggöra gemensamt värdeskapande – frågor som forskare vid CTF ska titta närmare på.

Mot mer hållbara evenemang
– Vi deltar i utformningen av nya system och kommer att testa våra frågeställningar på dessa olika event och studera hur kunder beter sig i användning av systemen, säger Lars Witell. Vi hoppas att det kan ge ökad kunskap som kan hjälpa företag med omställningen. Detta är en viktig pusselbit för att minska klimatavtryck från exempelvis konserter, hockeymatcher och andra typer av event där många människor möts.

Om projektet
Forskningen sker inom ett demonstrationsprojekt som leds av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och som innefattar flera aktörer, bland dessa CTF. Syftet är att demonstrera hur system för återanvändbara förpackningar kan bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning och lägre kostnader för städning och avfallshantering. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Mer information
För mer information kontakta: Lars Witell, CTF, 073-620 95 16 eller lars.witell@kau.se.

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap