2019-09-11 08:07Pressmeddelande

Energi- och klimatrådgivningen i Sverige – vad kan och bör göras?

null

Ett öppet seminarium på Karlstads universitet för dig som jobbar i och kring denna verksamhet eller är nyfiken på vad det handlar om. Rådgivningen är dåligt känd bland Sveriges villaägare, trots att den har funnits i många år, men mycket uppskattad av de som söker hjälp. Statens energimyndighet är huvudfinansiär av verksamheten, där kommuner eller regioner är arbetsgivare.

Tid: Torsdag den 12 september 2019 kl. 13.30 – 16.00
Plats: Sjöströmsalen 1B 309

Samtalsledare: Malin Olin, Byggingenjörsprogrammet, Karlstads universitet

På programmet

Energi- och klimatrådgivningens framtid och utmaningar. Erfarenheter av studier i tio-talet kommuner
Linnea Eriksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping och Are Kjeang, Miljö- och energisystem, Karlstads universitet

Sol-elen fångar svenska villaägare. Vad säger forskningen? Hur går vi vidare?
Jenny Palm, professor, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet

En EKR-ares reflektioner
Kimmo Hägglund, Energi- och klimatrådgivare (EKR), Karlstads kommun

Till denna eftermiddag kommer även Energimyndigheten samt några värmländska politiker. Vi räknar med medverkan, inte minst i diskussions-passet.

För mer information kontakta Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem, tel 054 700 1110 are.kjeang@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.