2023-06-19 05:55Pressmeddelande

En samarbetsinsats mellan forskare och Sportfiskeakademin

Gäddprojektet

Forskning om hur vi kan bevara ekosystem är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. Ett spännande projekt, finansierat av Energimyndigheten (HåVa) och utfört i samarbete med Fortum, undersöker ekosystemeffekterna av dammutrivningar i inlandsvatten. I en delstudie inom detta projekt har forskare från Karlstads universitet samarbetat med Sportfiskegymnasiet i Forshaga för att fånga och märka gäddor med akustiska sändare.

Syftet är att analysera hur gäddornas rörelser förändras när en reglerdamm i en sjö grävs bort och ersätts med ett återskapat naturligt utlopp. Under några dagar i slutet av maj fick projektet ovärderlig hjälp från en entusiastisk grupp gymnasieelever och lärare från Sportfiskeakademin i Forshaga.

- Forskning och utbildning sammanfogas i detta spännande projekt genom samarbetet mellan forskare och Sportfiskegymnasiet i Forshaga, säger Johan Watz, projektledare och docent i biologi vid Karlstads universitet. Genom att involvera gymnasieelever och lärare i projektet ges de en unik möjlighet att delta i forskning och samtidigt utöka sina kunskaper och erfarenheter inom tillämpad ekologi, samtidigt som projektet fick tillgång till spetskompetens inom sportfiske.

Märkning av gäddor och rörelseanalys

En viktig del av undersökningen är att märka gäddor med akustiska sändare för att spåra deras rörelser. Dessa sändare gör det möjligt att samla in data om gäddornas positioner och förflyttningar. Genom att jämföra beteendet hos märkta gäddor före, under och efter en dammutrivning kan forskarna dra slutsatser om hur ekosystemets toppredatorer påverkas av denna åtgärd.

Betydelsen av ekosystemeffekterna

- Att förstå ekosystemeffekterna av dammutrivningar är avgörande för att vidta åtgärder som främjar hållbarhet, säger Johan Watz. Dammbyggen och dammutrivningar påverkar vattennivåer och migrationsvägar, vilket i sin tur kan påverka fiskpopulationer och andra akvatiska organismer. Genom att analysera gäddornas rörelsemönster kan vi få insikt i hur dessa rovdjur i dessa akvatiska ekosystem använder olika livsmiljöer.

Värdet av gymnasieelevers och lärarnas deltagande

Gymnasieelevernas och lärarnas deltagande i forskningsprojektet har flera fördelar. För det första ger det dem möjlighet att lära sig om forskningsmetoder. Denna praktiska erfarenhet kan inspirera eleverna att fortsätta sina studier inom naturvetenskapliga områden och kanske även väcka ett intresse för miljövård och bevarande. För det andra bidrar deras deltagande till att sprida kunskap och öka medvetenheten om vikten av att skydda våra vattenresurser.

- Samarbetet mellan forskare och Sportfiskegymnasiet, i undersökningen av ekosystemeffekterna av dammutrivningar, är ett exempel på vikten av att integrera vetenskap och samhälle, säger Johan Watz. Genom att engagera lokalsamhället och öka kunskapen om ekosystemets dynamik kan vi arbeta mot hållbarhet och bevarande av våra vattenresurser. Resultaten från denna studie kommer att bidra till att bättre förstå de potentiella konsekvenserna av dammutrivningar och bidra till framtida beslutsfattande inom vattenförvaltning.

Här är en film från tillfället.

Kontakt

Johan Watz, projektledare, docent och lektor i biologi vid Karlstads universitet

Mobil: 073-7084538


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer