2017-05-02 09:41Pressmeddelande

En hedersdoktor att räkna med

null

Svante Silvén är lektor emeritus i matematik och fysik vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Han har efter sin pension fortsatt att ta sig an duktiga gymnasister som har fallenhet och intresse för matematik och fysik. Han har undervisat dem, inte sällan även efter skoltid, i särskilda undervisningsgrupper och förberett dem för olika matematik- och fysiktävlingar. Svante Silvén har också organiserat tävlingen ”Pythagoras Quest” för grundskoleelever.

Lärare med stort engagemang

Målet med Svante Silvéns arbete har alltid varit att låta eleverna upptäcka glädjen med matematik och fysik och inspirera dem till att fortsätta läsa på universitet. Han har genom alla år haft ett nära samarbete med Karlstads universitet. Under sin aktiva tid har han ofta tagit med sina undervisningsgrupper till universitetet för att träffa matematiker och fysiker och jobba med problemlösningsuppgifter tillsammans med dem. För Svante Silvén är det viktigt med lust att lära och att undervisa så att elevers självkänsla byggs upp och att de får möjlighet att blomma ut.

Svante Silvén har varit engagerad i olika föreningar såsom Svenska fysikersamfundet, LMNT (lärare i matematik, naturvetenskap och teknik) samt i tidskriften Nämnaren och i konferensen Matematikbiennalen. Han har varit aktiv i lärares fortbildning och har även haft flera expertuppdrag, till exempel som utbildningsinspektör i Skolverkets kvalitetsgranskning av matematikämnet.

Inspirerat genom sin undervisning

Hedersdoktoratet visar hur mycket Karlstads universitet värdesätter den livsgärning som denne inspirerande och engagerade lärare har genomfört. Svante Silvén har genom sin undervisning visat ungdomar naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnen som intressanta, roliga och möjliga att studera på djupet.

- Jag är mycket glad över att ha fått det här erkännandet för min insats då det gäller matematikundervisning, säger Svante Silvén.

Akademisk högtid 2017

Svante Silvén kommer att promoveras till hedersdoktor vid Akademisk högtid som firas vid Karlstads universitet 20 oktober.

För mer information kontakta:

Reine Lundin, dekan vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper, 054-700 18 60 eller 070-180 73 38.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.