2016-09-27 08:30Pressmeddelande

En halv miljon till interaktiv besöksnäring

null

Karlstads universitet har fått drygt en halv miljon kronor för forskning inom besöksnäringen. I projektet samarbetar även företag inom besöksnäringen och IT-branschen för att profilera platser, besöksmål och lokala upplevelser med hjälp av digitala, interaktiva lösningar.

"Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser" heter projektet som beviljats 530 000 kronor. Syfte med projektet är att bidra till att starta samarbeten mellan besöksnäringen och IT-företag, en utvecklings- och innovationsprocess för att utveckla digtiala, interaktiva lösningar för att profilerar platser, besöksmål och lokala upplevelser. 

Ett av fyra lärosäten
Karlstads universitet är ett av fyra lärosäten i landet som fått medel av BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, och projektet är knutet till forskargruppen Geomedia.

- Genom denna ansökan har vi nu fått medel för två projekt inom detta område. Det gör att vi kan bygga vår forskning i olika steg. Den första pilotstudien, där Långbans gruvby och Vildmark i Värmland deltar, startar nu den 1 oktober. Och det som i första fasen blir en idé, blir i andra fasen en konkret prototyp. Det roliga är att vi jobbar med aktörer från besöksnäringen och IT-branschen. Tillsammans drar vi nytta av varandras kompetenser och skapar en spännande innovationsprocess, som är till nytta för både för ett framväxande forskningsfält och för besöksnäringen och dess produktutveckling, säger Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi och projektledare.

Digitala utmaningar för besöksnäringen
Forskningsmedlen fördelas av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.
- Den pågående snabba förändringen i den digitala världen innebär stora utmaningar för besöksnäringen. De tvååriga forskningsprojekten kommer att fördjupa vår kunskap om hur digitalisering och visualisering kan stärka besöksupplevelser och besöksnäringens företag och anställda, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

För mer information kontakta: Lotta Braunerhielm, projektledare,
tel: 070-677 70 10

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.