2018-01-08 09:05Pressmeddelande

Ellen Moons blir ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

null

Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet väljs in i KVA, Kungl. Vetenskapsakademien som svensk ledamot i klassen för fysik.

- Jag känner mig mycket hedrad över att bli invald i Kungl. Vetenskapsakademien, säger Ellen Moons. Det är ett stort erkännande, som tar lite tid att ta in.

Ellen Moons är professor i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Karlstads universitet. Hennes forskning fokuserar för närvarande på solceller baserade på polymerer, som är långa kedjemolekyler uppbyggda av kortare upprepade enheter. Polymererna kan absorbera ljus och leda ström, precis som halvledare. Blandade med andra molekyler bygger de upp solcellernas tunna fotoaktiva skikt. Polymerbaserade solceller är flexibla och mycket billigare att tillverka än kiselbaserade, men de är än så länge inte lika effektiva. Ett övergripande mål för Ellen Moons forskning är därför att förbättra polymersolcellens verkningsgrad och stabilitet. En annan utmaning för forskningsfältet är att göra flexibla polymersolceller på flexibla underlag, vilket skulle göra det möjligt att producera cellerna i större skala genom speciella tryckmetoder. Ellen Moons har bland annat tilldelats Göran Gustafssonpriset i fysik 2011.

Kungl. Vetenskapsakademien är en organisation vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien består av cirka 450 svenska och cirka 175 utländska ledamöter. Ledamöterna innehar sin plats i akademin på livstid. Sedan verksamheten började 1739 har cirka 1 700 svenska ledamöter invalts i Akademien. Vetenskapsakademiens ledamöter är indelade efter tio vetenskapliga ämnesområden, kallade klasser.

- Jag ser fram emot att samarbeta med Akademiens ledamöter och verka för fysikens roll i samhället, säger Ellen Moons. Det är också en stor utmaning att stärka och försvara vetenskapens roll i en tid av många alternativa fakta. Vad mitt uppdrag i Vetenskapsakademien konkret kommer att innebära får framtiden utvisa.

Ledamöterna är också engagerade i Akademiens kommittéer och utskott samt i arbetet kring Akademiens priser. Årligen utdelar Vetenskapsakademien Nobelprisen i fysik och kemi, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Crafoordpriset, Sjöbergpriset samt ett antal andra stora priser. Akademien håller nära kontakt med utländska akademier och internationella vetenskapliga organisationer samt främjar internationellt vetenskapligt samarbete.

För mer information kontakta Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet, tel 0708 660 209 eller ellen.moons@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.