2018-04-03 13:00Pressmeddelande

​Droger på nätet ur ett användarperspektiv

null

Tillströmningen av nya och lättillgängliga droger på internet är större än någonsin. Samtidigt är kunskapen om preparaten och användarna bristfällig. En ny avhandling vid Karlstads universitet pekar på att större kunskap om drogkulturen på nätet och droganvändarnas drivkrafter, attityder och upplevelser kan effektivisera prevention och vård.

Marknaden för droger är i förändring. Det senaste decenniet har över 500 nya droger med mestadels okända effekter och risker dykt upp på marknaden. Dessa droger är ofta framtagna för att efterlikna kända droger samtidigt som de kringgår narkotikalagstiftningen – och när en substans förbjuds svarar marknaden snabbt med en ny.

Större förståelse behövs

En ny avhandling i psykologi vid Karlstads universitet har undersökt attityder, drivkrafter och upplevelser hos droganvändare på internet. Studien omfattade cirka 600 användare i en enkät. Resultatet visar att förtroendet för samhällets information och institutioner är låg hos droganvändare själva, och att en större kunskap om drogkulturen och användarnas upplevelser behöver bli större i samhället för att prevention ska bli effektivare.

  • -Den vanligaste orsaken till att ta nya droger är för rekreation, nöje och njutning, säger Christophe Soussan, doktor i psykologi vid Karlstads universitet. De flesta drivs alltså av andra anledningar än beroende och abstinens. En undersökning av ett av de största drogforumen på nätet visar att diskussionerna där bidrar till att minimera drogrelaterade skadeverkningar.

Förbudsiver riskerar att motverka sitt eget syfte

Drogförbud motverkar ofta sitt eget syfte, menar Christophe Soussan. Risken för att bli stigmatiserad och kriminaliserad gör att användare undviker kontakt med myndigheter och akutvård samtidigt som riskfyllda beteenden som självmedicinering och sensationssökande ökar.

På det hela taget hade den undersökta populationen av droganvändare på Internet ett välmående som motsvarar den övriga befolkningens.Studierna visar även att motivationen, effekterna och riskerna varierar avsevärt mellan olika typer av substanser.

  • -Framgångsrik prevention vilar på kontakt och förtroende mellan hjälpare och hjälpt, säger Christophe Soussan. Jag tror att vi behöver en mer nyanserad syn på drogkulturen på internet – framför allt behöver vi låta icke-problematiskt funktionellt bruk och positiva effekter finnas med i diskussionen. Då kan vi kanske återupprätta ett sådant förtroende för samhället och vården.

Mer information

Om du vill veta mer om avhandlingen, kontakta Christophe Soussan på christophe.soussan@kau.se eller på 073-800 30 10.

Podcast

Podcasten "Forskningspodden" intervjuar här Christophe Soussan om avhandlingen. (Länk till podden i högerspalten)

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.