2018-02-12 08:45Pressmeddelande

​ Drastisk ökning av stressrelaterad psykisk ohälsa bland kvinnor

null

Forum Värmland ger en möjlighet att ta del av den forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland och är samtidigt en viktig mötesplats för alla forskare och forskningsintresserade från såväl universitetet och landstinget, som Värmlands kommuner och privata vårdgivare. Det är en mötesplats som ger möjlighet att skapa tvärprofessionella och tvärvetenskapliga nätverk, det är då de viktiga frågorna identifieras och samarbeten kan initieras för forskning och utveckling av vården.

-Att ta fram ny kunskap genom forskning innebär målmedvetet, systematiskt och idogt arbete, men ibland kan snilleblixtar uppstå vid mer informella möten i kreativa miljöer. Därför ordnar vi en gång om året på alla hjärtans dag en mötesplats, Forum Värmland, för forskare och forskningsintresserade från Karlstad universitet och Landstinget i Värmland, säger Maria Klässbo forskningsledare Centrum för klinisk forskning i landstinget. Årets ämnen cancer och psykisk ohälsa innebär mycket lidande för värmlänningarna och inom de ämnena finns spännande forskningsdiskussioner som vi inom landstinget och universitetet bör ha för att vässa våra insatser tillsammans.

- Den här dagen ger inspiration och möjlighet att mötas och diskutera viktig hälsoforskning som sker i Värmland, något jag ser fram emot, säger Anna Stigsdotter Neely, professor i psykologi vid Karlstads universitet. Psykisk ohälsa är ett av årets teman och något som angår oss alla.

Forskarna ser en drastisk ökning av stressrelaterad psykisk ohälsa, där sjukskrivningstalen ökar speciellt i vården och bland kvinnor.

- Detta är inte acceptabelt. Professor Yvonne Forsell som är en av våra keynote-speakers, kommer att prata om de faktorer som skyddar mot psykisk ohälsa. Jag hoppas hon talar om den ojämlika hälsan. Alla hjärtans dag betyder för mig omtanke och det hoppas jag ska prägla hela dagen, säger Anna Stigsdotter Neely.

- Forum Värmland 2018 tar upp aktuell forskning kring cancersjukdomar och psykisk ohälsa. Två idag både nationellt och internationellt stora folksjukdomar som medför stora utmaningar för samhället då de drabbar alltfler i alla åldrar, säger Maria Larsson, professor i omvårdnad. Behovet av att utveckla behandling samt förebyggande och rehabiliterande insatser som är hållbara och kostnadseffektiva är stort. Genom att gå på Forum Värmland får du ta del av aktuell forskning som har betydelse för såväl politik som vård, utbildning och enskilda människor. Forskning som gett avtryck lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Särskilt roligt tycker jag att det är att få presentera resultat från min forskning om sjuksköterskeledd cancervård, forskning genomförd i samverkan mellan Karlstads universitet och Landstinget i Värmland och som resulterat i en modell för en trygg och säker vård av hög kvalitet för patienter och närstående.

Välkommen att delta under Forum Värmland 2018 där vi presenterar ny forskning och visar forskningens betydelse i vården. I år är det Karlstads universitet som är arrangörer för dagen och projektledare Carina Bååth är nöjd över innehållet i programmet.

- Det är roligt att se det stora intresset över den här dagen, då vi har fullt med anmälda och ett brett spektra över innehålllet i programmet, säger Carina Bååth, projektledare för Forum Värmland. 

Tid: Onsdagen den 14 februari, kl.09.00-17.00
Plats: Karlstad CCC

Presskontakt:

Carina Bååth, Karlstads universitet, projektledare för Forum Värmland,  054 700 2089

Maria Klässbo, Landstinget i Värmland, 070-211 92 84

Program bifogas i pressinbjudan


Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.