2023-10-12 08:00Pressmeddelande

Disciplinnämndens beslut gällande anmälde studenten

Karlstads universitet logotyp med textKarlstads universitet logotyp med text

En student vid fristående kursen ”Interkultur: Ras och vithet i Sverige” vid Karlstads universitet anmäldes för trakasserier och störande av undervisningen. Disciplinnämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd. Två ledamöter har avvikande mening.

Två anmälningar mot studenten hade lämnats till disciplinnämnden. Dels från en annan student vid kursen, dels från en studentförening. Anmälarna menar att studenten ska stängas av för att ha stört undervisningen vid kursen och diskriminerat och trakasserat andra studenter, bland annat genom publiceringar i sociala medier.

Disciplinnämnden skriver i beslutet (Dnr C2023/22) att det får anses klarlagt att den anmälde studenten har utsatt både studenter och kursledaren för trakasserier genom kränkningar i form av bland annat hån och tillmälen på nätet och i sociala medier. Men skäl att stänga av studenten enligt bestämmelserna i högskoleförordningen saknas.

När det gäller störande av undervisningen konstaterar disciplinnämnden att den anmälde studentens inlägg och kommentarer på nätet och i sociala medier, mot i synnerhet kursledaren, visserligen kan framstå som kränkande och omdömeslösa, men att de inte är av sådan dignitet att de motiverar disciplinära åtgärder. Inte heller att den anmälde studenten gett sken av att filma en föreläsning är tillräckligt för disciplinpåföljd.

Disciplinnämnden beslutar därför lämna ärendet utan åtgärd.

Två ledamöter meddelar skiljaktig mening. 

Den ene ledamoten är skiljaktig när det gäller motiveringen till beslutet och menar att bestämmelserna i grundlagarna Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen ska tillämpas. De står över andra lagar och ger den anmälde studenten omfattande yttrandefrihet.

Den andre ledamoten, rektor tillika disciplinnämndens ordförande, är skiljaktig när det gäller själva beslutet. Den anmälde studentens handlingar, sammantaget och i sitt sammanhang, bör betraktas som störande av verksamheten. 

 

För kommentarer till beslutet kontakta rektor Jerker Moodysson, ordförande i disciplinnämnden, på e-post jerker.moodysson@kau.se eller telefon 054 700 20 01.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Press contact