2020-11-20 09:48Pressmeddelande

Digitalt i höst och vinter

null

Största delen av Sverige och så även Värmland har fått skärpta allmänna råd. Karlstads universitet anpassar utbildning och forskning efter rådande situation och ställer om.

- Karlstads universitet stänger inte – vi ställer om. All verksamhet som kan ska därför skötas digitalt, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Karlstads universitet har beslutat om att öka distansutbildningen. Universitetet fortsätter med sin verksamhet men det sker via digitala hjälpmedel.

- Vår uppgift är att bedriva utbildning och forskning med kvalitet samtidigt som vi ska bidra till att minska smittspridningen, säger Johan Sterte. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd samt de regionala råden för Värmland och ser nu till att så mycket som möjligt i vår verksamhet görs med digitala hjälpmedel. Det minimerar behovet för studenter och anställda att närvara på campus. Det gäller både i Karlstad och i Arvika på Musikhögskolan Ingesund. Det är viktigt att vi nu tar råden på allvar och ser till att jobba och studera hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

Karlstads universitet gör nu en rad åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning

  • Översyn och anpassning av tentamen.
  • Laborationer och andra moment som inte kan genomföras digitalt anpassas.
  • Biblioteket anpassar studieplatser och glesar ut. Antalet besökare begränsas och biblioteket har inte öppet för allmänheten från och med måndag 23 november.
  • Entréer kommer att vara låsta från och med måndag 23 november. Studenter och medarbetare har åtkomst till lokalerna med passerkort.

Riktlinjerna för lärosäten ser olika ut beroende på var i landet de ligger och vilka utbildningar de har i sitt utbud.

 - Universitet och högskolor i Sverige inför olika riktlinjer, säger Johan Sterte. Det beror på att lärosätena ligger i olika regioner och anpassar sin verksamhet efter lokala förutsättningar och med hänsyn till lokala råd i samråd med smittskydd. 


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg