2023-06-12 06:39Pressmeddelande

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar i skolan 

Huvudentrén vid Karlstads universitet i skymningKau skymning

Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Den 13–14 juni 2023 välkomnas drygt 2 300 lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtidens Lärande Väst som äger rum på Karlstads universitet. Dagarna knyter an till aktuell debatt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.   

 

Flera av de medverkande tar sig an några av våra mest aktuella ämnen. Bland annat talar Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, om en svart-vit debatt och en förenklad syn på digitalisering.    

 

 – Det finns en stor längtan efter de enkla svaren, men de finns inte. Det går inte att säga att det är bättre eller sämre att läsa på en skärm, det är verkligen inte antingen eller. Jag skulle önska en mer nyanserad debatt när det gäller skolans digitaliseringsutveckling. Min roll som forskare är att fånga fenomen och sätta den kritiskt granskande och systematiska blicken på dem.   

 

Barn och elever behöver rustas för framtidens digitala värld  
– Mötesplatsen Framtidens Lärande Väst är en jättefin möjlighet för alla medverkande - både i och utanför regionen - att samlas kring de utmaningar och möjligheter som finns med undervisning i en digital tid. Vår uppgift som förtroendevalda är att säkra att vi ger förutsättningar att driva arbetet för att våra barn och elever ska rustas att leva och verka i framtidens digitala värld. Framtidens Lärande Väst är en del i att skapa förståelse och driv för det arbetet, säger Lina Larhult (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Karlstads kommun.  

 

En annan av många medverkande är Johan Sköld, lärare i Forshaga, som har prisats med Guldäpplet för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg.  

 

 – Jag kommer att berätta om möjligheterna med digitala verktyg. De ger eleverna möjligheter att påverka sitt lärande och visa sina kunskaper på många sätt. Jag ser fram emot att vår region får visa upp alla fantastiska saker som händer i vår del av Skolsverige. 

 

Skolhuvudmän och rektorer har en avgörande roll
 – Ett långsiktigt, strategiskt och fokuserat arbete från skolhuvudmän och rektorer är avgörande för att varje barn och elev ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger. Professionen, barn och elever behöver stödjas med kompetens och tillgång till såväl analoga som digitala resurser. Därför medverkar SKR och Guldtrappan liksom alla prisbelönta kommuner vid konferensen, säger Mikael Svensson, programansvarig på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan utdelas på konferensen.

 

Om Framtidens Lärande Väst  
Framtidens Lärande Väst är en mötesplats där dialogen står i centrum. Under de två dagarna hålls drygt 200 programpunkter. Bland annat kan deltagarna ta del av hur VR i undervisningen kan öka elevers lärande, strategier för läsning och studieteknik som gynnar elever i en digitaliserad skola och en workshop om lärarprofession och yrkesetik på TikTok och YouTube. Det är även ett antal utställare på besök. Arrangörer är Karlstads universitet, Karlstads kommun och stiftelsen DIU i samverkan med partners.   

Läs mer om Framtidens Lärande Väst. 

 

För mer information kontakta projektledare för Framtidens Lärande Väst:    
Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet, 070-364 39 04, monica.evermark@kau.se  
Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU, 070-710 44 53, peter.becker@diu.se  

 

Vid behov av bilder kontakta maria.nilsson@kau.se

 

 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson