2019-12-09 14:43Pressmeddelande

Digitaliseringens betydelse för arbetsmiljö, organisatoriska sammanhang och relationer till kollegor

null

Effekterna av digitaliseringen leder till kontinuerliga organisatoriska förändringar. Dessa förändringar påverkar den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ann Bergman, Carin Håkansta och Poja Shams på Handelshögskolan vid Karlstads universitet ska i ett nytt projekt studera hur digitaliseringen påverkar olika yrken.

Projektet Kommunal & Digital (KomDig): Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö har tilldelats 4 986 000 kr från AFA Försäkring. Projektet ska studera om de anställdas arbeten och arbetsmiljö tas i beaktande när kommunal verksamhet digitaliseras, hur digitaliseringen påverkar olika yrkens form och innehåll i kommunal verksamhet samt hur denna påverkan inverkar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med särskilt fokus på sociala relationer och det sociala sammanhanget.

– Detta är lite av ett drömprojekt för oss alla i forskargruppen. Vi får möjlighet att göra en grundlig genomlysning av digitaliseringens konsekvenser för både det organisatoriska sammanhanget och de anställdas vardagliga arbete och arbetsmiljö, säger Ann Bergman vid Karlstads universitet

Projektet förväntas bidra till ökad kunskap genom utveckling av teorier och modeller, metodutveckling, medvetandehöjande diskussionsunderlag och konkreta arbetsmiljöverktyg.

Fakta: 
Digitaliseringen bedöms vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället de närmaste tio åren och den pågående transformationen mot fler digitaliserade system och arbetssätt medför att det för många yrken innebär att arbetet förändras i grunden. Den digitala tekniken öppnar upp för helt nya sätt att organisera både verksamheter och arbetsprocesser. Digitaliseringens inverkan på arbetslivet innebär inte bara en automatisering av arbetet, utan en förändring av arbetets innehåll. Detta ställer krav på vår förändringsbenägenhet och utveckling av vår digitala kompetens.

AFA Försäkrings forskningsprogram syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn samt tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen. 

Kontakt:
Ann Bergman, 073 460 6559ann.bergman@kau.se 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.