2016-08-24 09:55Pressmeddelande

Digitalisering i turismens tjänst

null

Långbans gruvby ligger norr om Filipstad i östra Värmland. Det är en av världens mineralrikaste platser, och gruvbrytningen här började redan under medeltiden. Flera byggnader från gruvepoken finns bevarade här, och det finns utställningar, biograf och café.

Tänk dig att du besöker Långbans gruvby. Kanske har du barn med dig som du vill ska lära sig mer om historien. På varje berättande skylt i utställningen finns QR-koder som du läser av med din smartphone och som leder vidare till en filmsnutt eller bilder som berättar och förklarar. Vad använde man mineralerna till? Vad är egentligen silikat? Hur levde kvinnor och barn i gruvbyn? Du kanske kan spela ett spel som visar hur gruvarbete gick till.

Digitalisering i besöksnäringen

Det här är inte verklighet än - bara några enkla exempel på hur ett besöksmål kan berika och fördjupa upplevelsen med digitala hjälpmedel. Men vad krävs för att den värmländska besöksnäringen ska kunna nå dit? Det är vad pilotprojektet ”Digitalisering och besöksnäring” ska undersöka.

Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, leder pilotstudien.

- Vi ser en klar möjlighet att besöksnäringen kan dra nytta av digitaliseringen och skapa nya typer av upplevelser, säger hon. Besöksnäringen domineras av små företag, ibland enmansföretag, och det har betytt att man tidigare inte betraktat den som ett kluster. Tack vare att vi har arbetat in besöksnäringen i smart specialiseringsstrategin närmar vi oss den som just ett kluster.

Platsens berättelse ur nutida perspektiv

Pilotstudien ska utgå ifrån branschen och titta närmare på den digitala utvecklingen och konsumentstyrt innehåll för att utveckla metoder och idéer för besöksnäringen att ta del av.

- I studien finns ett inbyggt kritiskt förhållningssätt. Det betyder att det som digitaliseras ska ha en lokal förankring och lyckas fånga fler perspektiv än de traditionella. Det finns mycket information om arbete, krig och männens tillvaro, men inte lika mycket om vardagsliv eller kvinnor och barns liv i historien. Vi ska också titta närmare på hur vi kan berätta historien om platsens betydelse utifrån dagens verklighet. Varför är en plats viktig även idag?

Mer information

Pilotstudien är en del av Akademin för smart specialisering, ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Region Värmland och Karlstads universitet. Ett av målen med studien är att lägga grunden för ett större, flerårigt projekt som vidareutvecklar resultaten.

Om du vill veta mer om pilotstudien, kontakta Lotta Braunerhielm på lotta.braunerhielm@kau.se, eller 054-700 21 98.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.