2020-09-15 11:30Pressmeddelande

Digital revolution i turismnäringen

null

Besöksnäringen är i behov av att hänga med i den digital utvecklingen. Ett treårigt projekt vid Karlstads universitet har arbetat nära entreprenörer och besöksmål för att höja kompetens och ta fram koncept för platsbaserade digitaliserade upplevelser. Den 17 september presenteras resultaten.

Alla resmål har en digital dimension. Det har forsknings- och utvecklingsprojektet ”Platsbaserade digitala upplevelser”, PDU, fokuserat på under tre års tid. Resultatet är en rad koncept på digitala upplevelser i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser.

Utmaningen är att bli digitala men att utvecklingen ska ske i harmoni med platsen och med besökare, entreprenörer, lokalt boende och andra som bidrar till att göra platsen ett besöksmål. Metoden för hur man kan arbeta för en digitalisering är ett av resultaten av projektet – en unik metod som gör att Värmland går i bräschen för platsbaserade digitala upplevelser.

- Det vi jobbat med och det företagen får ökad kunskap om handlar om att öka kunskapen om hur aktörer kan både förhöja upplevelser men också komplettera sitt besöksmål med digitala lösningar, säger Lotta Braunerhielm, projektledare och lektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Under Corona-krisen har det visat sig livsnödvändigt att kunna ställa om till alternativa sätt att förmedla information och väcka intresse, och för många har en digital omställning varit helt nödvändigt.

Den finns en kunskapslucka kring den digitala förändringen av turismindustrin, och en ökad konkurrens om besökare. Besökarna blir dessutom mer och mer vana att ”bestämma själva” över sina upplevelser. Hur kan turismindustrin i Värmland anpassa sig och skapa koncept för att behålla eller öka intresset för sina resmål?

Presentation av resultat

Den 17 september håller projektet en presentation av sitt arbete, där flera av samarbetspartnerna medverkar – bland andra forskare, entreprenörer och turismansvariga. Tre platser/upplevelser har varit föremål för projektet: Glaskogen, Sunne (med fokus på kultur och berättande) samt Kristinehamns skärgård. Några av deltagarna under presentationen är Rickard Ohlin från ICA Sillerud, som var först i landet med en obemannad butik, Ulrika Evermark från Kristinehamns kommun, samt Västanå teater.

Välkommen!

Plats: Karlstad CCC, Zarah Leander

Tid: 17 september kl 13.00-16.00

Kontakt

Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi och projektledare, lotta.braunerhielm@kau.se, eller 070-677 7010.

Om projektet

Platsbaserade Digitala Upplevelser löper under tre år och finansieras till 4,8 miljoner kronor av Tillväxtverket, Region Värmland och Karlstads universitet. Det leds inom ramen för forskargruppen Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS och ingår i forskarmiljön Geomedia vid Karlstads universitet.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1577669605687329/

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.