2016-09-02 12:00Pressmeddelande

Det här händer på universitetet under Prideveckan

Nästa vecka, den 5-10 september, arrangeras Värmland Pride där Karlstads universitet är samarbetspartner. Under veckan genomförs flera aktiviteter på temat HBTQ på campus och universitetsbiblioteket kläs i regnbågens färger.

– En av universitetets viktigaster uppgifter är att i vår verksamhet arbeta för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, säger rektor Åsa Bergenheim. Därför känns det extra viktigt att vara samarbetspartner i Värmland Pride som är ett bra initiativ och ett steg i rätt riktning för ett öppnare samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering.

Under veckan hålls flera aktiviteter på temat HBTQ vid universitetet som alla är öppna för allmänheten. Bland annat kommer rektor Åsa Bergenheim, som även är professor i idéhistoria, att delta i ett samtal med Studenthälsan och studentföreningen HBTQ et al. Det kommer även att hållas en lunchföreläsning med Manuel Almberg Missner, adjunkt i genusvetenskap. En annan punkt på programmet är en stå upp-show som arrangeras av studentkåren och projektgruppen Sex&Sånt. Dessutom visas en utställning i med Pridetema i universitetsbiblioteket.

För mer information kontakta kommunikatör Malin Åhs på telefon 070-181 12 63 eller malin.ahs@kau.se.

Program:
Tisdag 6/9: Samtal mellan Studenthälsan, Studentföreningen HBTQ et al och rektor Åsa Bergenheim. Universitetsprästen Hans Kvarnström är moderator.

Tid: 12.15–12.45
Plats: Café Gläntan

Torsdag 8/9: Föreläsningen “Pride vid sidan om regnbågen” med Manuel Almberg Missner, adjunkt i genusvetenskap.

Tid: 12.15–13.00.
Plats: Fryxellsalen, 1B 306

Fredag 9/9: Stå upp-show med Petrina Solange och Josefin Johansson. Karlstad Studentkår och projektgruppen Sex&Sånt är arrangörer.

Tid: 13.00
Plats: 12 A 138

Pågående under hela veckan: Utställning med Pridetema i biblioteket.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.