2022-12-06 09:10Pressmeddelande

De tävlar i matematik – och hjälper företagen lösa problem

Karlstads universitets huvudentré om höstenHöstbild från huvudentrén

På onsdag 7 december går det årliga evenemanget Mathematics meet Industry Day,  MIMM Day, av stapeln. Under MIMM Day tävlar matematikintresserade med olika bakgrunder tillsammans i lag för att lösa riktiga industriella problem. 

MIMM Day har arrangerats sedan 2017 och är nu inne på sitt sjätte år. I år finns det tre problem att ge sig i kast med, två från SAAB AB och ett från Kongsberg Maritime Sweden AB. 

SAAB AB bidrar med två frågeställningar; dels kopplat till beräkningsmetodik vid flygsimuleringar, och dels att beräkna vätskeflöden vid höga hastigheter.

Kongsberg Maritime Sweden AB bidrar med ett problem kopplat till designen av marina propellerblad.

Varje lag består av matematiker med olika erfarenhetsbakgrund, från seniora forskare och doktorander till universitetsstudenter och gymnasister. Representanter från de företag som bidragit med årets problem ingår också i lagen.

Syftet med dagen är att visa industrin fördelarna med att arbeta med matematiker. Vi vill också visa gymnasieeleverna hur roligt det är med tillämpad matematik och hur många möjliga karriärvägar som öppnar sig när man studerat matematik, menar Elisabet Mellroth, doktor i pedagogiskt arbete och en av anordnarna av dagen. 

Mer information: 

MIMM Day

Kontakt: 

Adrian Muntean, professor i matematik

+ 46 73 301 7273, adrian.muntean@kau.se

Elisabet Mellroth, doktor i pedagogiskt arbete

+ 46 70 352 1222, elisabet.mellroth@karlstad.seOm Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Press contact