2014-09-23 08:00Pressmeddelande

Datavetenskap vid Karlstads universitet etablerar ny forskningsprofil

null

Genom en tvådagarskonferens inleder nu datavetenskap vid Karlstads universitet arbetet med att etablera en KK-profil. Under sex år kommer man tillsammans med näringslivet att arbeta fram nya, högkvalitativa nätverkstjänster samt stärka sin internationella forskningsposition. 

Datavetenskap vid Karlstads universitet har tidigare i år beviljats medel från KK-stiftelsen för att etablera forskningsprofilen HITS - High Quality Networked Services in a Mobile World. Målet med en profilsatsning är att ett lärosäte tillsammans med företag bygger upp en forskningsmiljö som förväntas bli nationellt konkurrenskraftig och internationellt uppmärksammad.

- Etableringen av KK-profilen innebär att vi kommer stärka vår internationella forskningsposition samt öka vårt samarbete med industrin, berättar Stefan Lindskog, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet och ansvarig för KK-profilen. Inom ramen för HITS ska vi tillsammans med våra industripartners skapa kunskap och tekniska lösningar i världsklass som bidrar till att utveckla den allt mer mobila och dynamiska värld vi lever i. Därigenom ökar vi även svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft.

KK-profilen i summor
I summor innebär profilsatsningen att KK-stiftelsen bidrar med sex miljoner kronor per år under sex år. Under samma period skjuter Karlstads universitet till 12 miljoner kronor och näringslivet bidrar med ytterligare 40 miljoner kronor.

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med näringslivet. Målet med den finansierade forskningen är att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Näringslivsmedverkan
Företagen som medverkar är Clavister, Combitech, Ericsson, Icomera, Procera Networks och Tieto. Alla verksamma som produkt- och/eller konsultföretag inom telekom och IT, och flera av dem världsledande inom sina områden.

När: onsdag 24 september klockan 13.00
Var: Karlstads universitet, sal 21A 342

Program
13.00: Dekanus Björn Arvidsson hälsar välkomna
13.15: Om HITS och datavetenskap vid Karlstads universitet
14.00: Industrideltagarna i HITS presenteras
15.30: Presentation av delprojekten inom HITS

För mer information kontakta Stefan Lindskog, 054-700 11 52 eller Maria Johansson, 070-180 82 33

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.