2015-04-30 09:21Pressmeddelande

​Datavetenskap utnämnd till Årets Digitala Raket

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet vann omröstningen om Årets Digitala Raket på DigIT Värmland, för sin satsning på forskning inom nät- och säkerhet som expanderar kraftigt. Årets Digitala Raket belönar ett initiativ eller annan aktivitet i Värmland som baserat på digital lösning har fått ett snabbt och brett genomslag.

Juryns motivering till nomineringen löd:

Datavetenskap vid Karlstads universitet nomineras för sin satsning på forskning inom nät- och säkerhetsforskning som expanderar kraftigt. Forskargruppen på datavetenskap är inrättad som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet. En ny stor satsning av KK-stiftelsen möjliggör även ytterligare förstärkning av forskningsprofilen där forskarna kommer att utveckla högkvalitativa nätverkstjänster i samverkan med näringslivet.

- Det är roligt att vårt hårda och fokuserade arbete inom forskningen har gett resultat och uppmärksammas regionalt. En utmärkelse som Årets Digitala Raket, visar att vår forskning är viktig för regionen, säger Reine Lundin, prefekt vid Institutionen för matematik och datavetenskap.

Under de senaste åren har forskningen vid Datavetenskap expanderat kraftigt och under 2014 inrättades Datavetenskap som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet. Satsningen på excellenta forskargrupper är en av pusselbitarna i universitetets strategiska arbete för att stärka universitets forskning.

För mer information kontakta Johan Eklund, universitetsadjunkt datavetenskap på 070-302 88 89 eller Stefan Alfredsson, universitetslektor datavetenskap på 054-700 16 68.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.