2019-11-13 10:33Pressmeddelande

​Dag för kompetens-och erfarenhetsutbyte om skogens olika värden

null

I projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten.

Måndag den 18 november kl. 12.00-16.00, berättar projektledarna om resultat och erfarenheter.
Plats: Klarälvdalens Folkhögskola i Stöllet.

Medierna hälsas välkomna!

Under dagen presenteras forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Norge samt arbetet med det regionala skogsprogrammet i Värmland. Medverkar gör forskarna Margareta Dahlström, Nina Christensson och Jan Haas från Karlstads universitet samt Linda Jakobsson, projektledare på Skogsstyrelsen och Mathea Liberg, rådgivare vid Trysilvassdraget Skogseierlag. Moderator är Anna Blomquist.

Konferensen är en del av ”Innovation för grön omställning i skogen” – ett EU Interreg-projekt med forskare och praktiker från Sverige och Norge. Ett av målen är att öka kunskapen om olika värden skogen rymmer och hur olika intressen kan bli synliga och inkluderade i utvecklingen av skogslandskapet. Läs mer om projektet på ingoskog.org.

Eftermiddagen är även en del av Vinnovas Vinnväxt-satsning i Värmland, Paper Province 2.0. Målet är att skapa en attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi bland annat genom forskning. Vid Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet, fokuserar forskarna på utveckling och förändring. Vilka processer krävs för att övergå till en hållbar utveckling baserad på en skoglig bioekonomi?

För mer information om projektet kontakta Nina Christensson, Karlstads universitet, nina.christensson@kau.se eller tfn: 070-3974328

För mer information om konferensen kontakta moderator Anna Blomquist, anna@annablomquist.se , tfn: 072-700 64 66.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.