2021-12-01 08:21Pressmeddelande

Christina Ullenius tilldelas Karlstads universitets hedersmedalj

Christina Ullenius tilldelas Karlstads universitets hedersmedalj 2021.Christina Ullenius tilldelas Karlstads universitets hedersmedalj 2021.

Den tidigare rektorn vid Karlstads universitet, Christina Ullenius, var den drivande kraften bakom att Högskolan i Karlstad fick universitetsstatus år 1999. För framförallt det tilldelas hon Karlstads universitets hedersmedalj 2021. Det sker under Akademisk högtid 3 december.

Utmärkelsen Karlstads universitets hedersmedalj instiftades inför universitetets första Akademiska högtid, år 2000.  Medaljen delas ut till personer som genom särskilt intresse, engagemang och värdefulla insatser främjat Karlstads universitets verksamhet och utveckling.

- Christina Ullenius är en ytterst välförtjänt mottagare och det ska bli ett nöje att tilldela henne Karlstads universitets hedersmedalj, säger Johan Sterte, rektor.

Motivering
Christina Ullenius var rektor vid Högskolan i Karlstad och sedermera Karlstads universitet under 12 år, 1995-2006. Christina Ullenius var den drivande kraften i arbetet som lade grunden till att Högskolan i Karlstad fick universitetsstatus år 1999. Detta arbete var inte enbart en lärosätesrelaterad angelägenhet utan har också varit viktigt för den regionala utvecklingen i Värmland. Hon satte under sin tid som rektor lärosätet på såväl den nationella- som den internationella utbildnings- och forskningskartan. Bland annat genom att vara vice ordförande i European University Association, EUA, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och ordförande i Västsvenska universitetssamarbetet, VUS.

Kontakt:
Christina Ullenius, telefon: 070-588 45 00
Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet, telefon: 070-538 35 36


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.