2014-09-19 08:00Pressmeddelande

Carl Unander-Scharin gästprofessor på Musikhögskolan Ingesund

null

Carl Unander-Scharin, tonsättare och tenor, har utsetts till gästprofessor på Musikhögskolan Ingesund. Hans uppdrag är på två år.

Carl Unander-Scharin har skrivit ett flertal operor och varit engagerad som sångare vid bland annat Folkoperan, Drottningholms Slottsteater, Vadstena-Akademien och Kungliga Operan och kommer i december att framträda vid Malmö Opera. Han har varit hustonsättare vid GöteborgsOperan samt vid Den Anden Opera i Köpenhamn.

Under senare år har Carl Unander-Scharin arbetat mycket med att utveckla nya teknologier som kan användas i operasammanhang. I forskningsprojektet Extending Opera utvecklas en rad interaktiva elektroniska verktyg som används på scenen av sångaren.

Carl Unander-Scharin studerade vid Kungliga Musikhögskolan 1984-1991 och vid Operahögskolan i Stockholm 1991-1995. Vid Kungliga Musikhögskolan utbildade han sig till kyrkmusiker, musiklärare samt körpedagog. Under tiden vid Operahögskolan studerade han också elektroakustisk musik vid EMS, Elektronmusikstudion, i Stockholm. Närmast kommer Carl Unander-Scharin från Operahögskolan i Stockholm, där han var gästprofessor under åren 2011-2014.

- Jag ser Värmland och Musikhögskolan Ingesund som ett av sångarlandet Sveriges starkaste nav och har höga förväntningar på min tid här. Jag vill utveckla ämnet opera utifrån mina specifika erfarenheter som sjungande tonsättare och tonsättande sångare, säger Carl Unander-Scharin.

- Det ska bli mycket intressant och spännande att samarbeta med Carl. Jag är övertygad om att det kommer att stärka såväl vårt konstnärliga som vetenskapliga utvecklingsarbete på Musikhögskolan Ingesund, säger Carina Hauge-Rouass, prefekt vid Institutionen för konstnärliga studier.

Kontakt
Carl Unander-Scharin, telefon 070-541 90 59, mejl carl.unander-scharin@telia.com.

Mer information
En video där instrumentet "The Vocal Chorder" används i operan "Sing the Body Electric" samt i dansverket "Artificial Body Voices", finns här.

En video där det interaktiva instrumentet "The Throat III" används i operan "The Elephant Man" och i kurser i Extended Opera vid Operahögskolan i Stockholm, finns här.

Mer information om Carl Unander-Scharins forskningsprojekt Extending Opera, finns här.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.