2015-09-22 08:39Pressmeddelande

Budgetpropositionen gav Karlstads universitet nya medel

null

Karlstads universitet får 19 miljoner kronor mer till forskning- och forskarutbildning. Det var en nyhet när regeringen igår presenterade sin budgetproposition.
- Det är en mycket välkommen satsning, säger rektor Åsa Bergenheim.

Att landets lärosäten skulle få mer pengar till forskning- och forskarutbildning var känt sedan tidigare. Men regeringen har valt att de nya universiteten (Karlstad, Örebro, Mittuniversitet och Linnéuniversitet) får en särskild pott av denna satsning.

- Vi har påtalat behovet av att bygga ut vår forskning, så att den matchar den stora utbildningsverksamhet vi har. 19 miljoner kronor ytterligare till de drygt 200 miljoner kronor vi tidigare haft kommer att göra stor skillnad, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.

Även utbildningsanslaget ökas med 18 miljoner kronor inför nästa år. De ska användas för satsningar på fler högskoleplatser, framförallt lärare och sjuksköterskor samt till en så kallad kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap. Denna utökning har dock varit känd och planerad sedan tidigare.

Totalt får Karlstads universitet enligt budgetpropositionen 838 miljoner kronor i anslag nästa år. 614 miljoner kronor ska användas till grundutbildning och 224 till forskning och forskarutbildning. Siffrorna inkluderar utöver nya satsningar även så kallad pris- och löneomräkning.

Mer information 

Åsa Bergenheim, rektor Karlstads universitet, telefon 070-258 88 29, alternativt 054-700 20 01.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.