2016-10-19 10:40Pressmeddelande

Bra söktryck till ny lärarutbildning

null

Det är högt söktryck till den nya lärarutbildning som Karlstads universitet startar i januari, visar söksiffrorna inför vårterminen 2017. Totalt har 247 personer sökt kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, varav 78 i första hand.

- Det är roligt att det finns ett stort sökintresse med tanke på att det är en ny utbildningsform och en förhållandevis liten målgrupp, säger Maria Jansdotter Samuelsson, chef för lärarutbildningens kansli.

Karlstads universitet är ett av fyra lärosäten i landet som har fått i uppdrag att anordna en kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Eftersom behovet av lärare i matematik, naturvetenskap och teknik är stort ska den kompletterande pedagogiska utbildningen i första hand ges till forskare med kunskaper inom dessa områden. Utbildningen ska leda till en ämneslärarexamen.

Åttonde plats i landet
Karlstads universitet ligger på åttonde plats när det gäller söktrycket till landets universitet och högskolor vårterminen 2017. Totalt har 10 461 personer sökt vårterminens kurser och utbildningsprogram vid Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med bara en procent jämfört med vårterminen 2016 då 10 582 personer sökte.

- Det är kul att vi fortsatt har många personer som söker till Karlstads universitet. Att vi minskar något totalt sett är precis som i landet över lag, säger rektor Åsa Bergenheim.

Utbildningsprogrammen har 2 004 sökande i första hand, jämfört med 2 251 vårterminen 2016. De fristående kurserna har 2 190 personer sökt i första hand, jämfört med 2 253 vårterminen 2016.

Ansökan till vårterminens kurser och program stängde den 17 oktober.

Kontakt
Söktrycket generellt, prorektor Thomas Blom, telefon 070-595 47 85
Siffror och fakta, utbildningshandläggare Helena Pallin, telefon 070-872 18 46
Lärarutbildningen, Maria Jansdotter Samuelsson, chef för lärarutbildningens kansli, telefon 0705-29 47 00

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.