2016-04-05 13:17Pressmeddelande

Boksläpp om miljökemi och betongkonstruktion

null

Nu på onsdag den 6 april är det lansering av två böcker "Introduktion till miljökemi" och "Betongkonstruktion" på Karlstads universitet. Boken om miljökemi behandlar bland annat miljöproblem som ozonnedbrytning, försurning och miljögifter. Boken om "Betongkonstruktion" behandlar dimensionering och utförande.

Böckerna som handlar om skilda ämnen är båda tänkta att användas i undervisning inom ingenjörsvetenskap och ges ut av förlaget Studentlitteratur..

Introduktion till miljökemi
En av de stora utmaningarna i dag är att skapa en hållbar utveckling. Det innebär att människor ska kunna leva i balans med jordens ekologiska system. Ytterst handlar det om livskvalitet för alla, både nu och i framtiden.

- Inom miljökemi studeras kemiska reaktioner och processer i vår omgivning och de kemiska aspekterna av miljöproblem som människan har skapat, säger Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem och författare till boken. Att förstå varför vissa ämnen ger upphov till miljöproblem är en förutsättning för att kunna hitta bättre lösningar med mindre miljöpåverkan.

Boken ger en grundläggande introduktion till miljökemi. I varsitt kapitel behandlas sedan följande miljöproblem: ozonnedbrytning, luftföroreningar, försurning, övergödning, global uppvärmning och miljögifter.

Betongkonstruktion
Denna bok som behandlar dimensionering och utförande av betongkonstruktioner är författad av Asaad Almssad, universitetslektor i byggteknik. Bokens konkreta pedagogiska värden är, utöver ett stort antal övnings­exempel med lösningar och svar, ett avsnitt med utvecklande övningsuppgifter som studenterna kan lösa själva.

När och var
Lanseringen av böckerna äger den 6 april i Transformum på Karlstads universitet klockan 17.00 och författarna är på plats.

För mera information om boken "Introduktion till miljökemi" kontakta Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet, tel 054 700 1265 eller karin.granstrom@kau.se

För mera information om boken "Betongkonstruktion" kontakta Asaad Almssad, universitetslektor i byggteknik på Karlstads universitet, tel 054 700 1398 eller asaad.almssad@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.