2016-09-14 08:42Pressmeddelande

Boksläpp: Kollektivtrafik som förändrar – om hållbara städer för människor och miljö

null

I slutet av förra året fick världen ett nytt klimatavtal genom klimatmötet i Paris. Hoppet ställs till städer och företag för att det verkligen ska bli en förändring, inte bara på ytan – ”greenwashing” – utan en omställning i grunden där hållbarhet är drivkraften.Förändringen av våra städer kopplat till hur vi förflyttar människor och gods, är utgångspunkten för en ny forskningsstudie som presenteras i boken ”Kollektivtrafik som transformativ kraft för levande och hållbara städer”. Den är skriven av professor Bo Enquist på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, vice föreståndare för Samot – the Service and Market Oriented Transport Research Group, i samarbete med Trafikverket. Utvecklingsarbetet har skett inom Karlstad Service Innovation Lab.

I boken beskrivs Sveriges tre största stadsregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö och de förändringar som sker på olika plan. Internationella jämförelser görs med bland annat Paris, Zürich och Buenos Aires. Trafikverkets uppdrag att skapa förutsättningar för en fördubbling av kollektivtrafiken berörs också i boken.

- En viktig del i studien är att försöka förstå etiska, sociala och politiska sammanhang och de utmaningar som förändringsprocesserna speglar. Jag hoppas att boken kan bidra till att visa att mobilititet och kollektivtrafik handlar om människor och inte i första hand om bilar, tåg och bussar, säger bokens författare Bo Enquist.

- Vi ser positivt på att vara med och bidra till ny kunskap inom detta viktiga område. En viktig slutsats i boken är att helhetsperspektivet kan hanteras inom ramen för ett tjänstesynsätt där alla delar i Transportsystemet hänger ihop. Detta område arbetar Trafikverket med för närvarande och boken kommer att hjälpa oss vidare det arbetet, säger Torbjörn Bengtsson, verksamhetsutvecklare vid Trafikverket.

Den 16 september berättar Bo Enquist mer om bokens innehåll och slutsatser vid ett frukostmöte på Karlstad Innovation Park.

Tid: Fredag den 16 september. Frukosten börjar kl.8.30 och kl.9.00 börjar presentationen

Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, Karlstad

Välkommen på boksläpp!

För mer information kontakta: Bo Enquist, professor och författare, tel: 054-700 1351 eller

070-374 02 36, bo.enquist@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.