2022-05-04 05:20Pressmeddelande

Blivande hedersdoktor månar om våra tänder

Birgitta Haglund, hedersdoktor vid Karlstads universitet 2022.Birgitta Haglund, hedersdoktor vid Karlstads universitet 2022.

Ökad brist på tandhygienister är en fråga som Birgitta Haglund, leg. tandläkare brinner starkt för. Som tandvårdschef för Folktandvården Värmland har hon varit en drivande kraft som bland annat bidragit till återinförandet av tandhygienistutbildning vid Karlstads universitet. För detta goda samarbete utses hon till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Birgitta Haglund har varit verksam inom Folktandvården Värmland sedan år 1984 och har arbetat som allmän tandläkare, klinikchef och tandvårdschef. Med sin gedigna bakgrund har hon varit en drivande kraft i samband med återinförandet av tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har varit universitetets kontaktperson gentemot Region Värmland samt verkat för ett föravtal avseende verksamhetsförlagd utbildning, VFU, gällande utbildningsplatser i tandhygienistutbildningen för åtta regioner i Mellansverige. Dessa föravtal har därefter övergått till programavtal för VFU i samband med att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gav Karlstads universitet examensrätt till tandhygienistutbildning.

Birgitta Haglund har också bidragit med sina expertkunskaper tillsammans med Folktandvården Kronoparken och Karlstads universitet i ansökan till UKÄ för att starta kliniken Akademiska folktandvårdsklinik , AFK, vilken är Sveriges första. Här är hon numera odontologiskansvarig, någon månad till innan hon går i pension.  Kliniken huserar i Folktandvården Kronoparkens lokaler vid Karlstads universitet och studenterna får möta folktandvårdens patienter och kliniska handledare i en kliniskt vetenskaplig miljö, vilket är ett exempel på Karlstads universitets samverkan inom utbildning och forskning med det omgivande samhället. I förlängning till detta har Birgitta Haglund även verkat för medfinansiering mellan åtta regioner i Mellansverige av en doktorandutbildningsplats, med följd att även Region Värmland finansierar ytterligare en. På det sättet kan regionen nu utbilda nästa generation av disputerade tandhygienister. Alla dessa satsningar utgör en livfull akademisk miljö kring en profession som det finns en stark efterfrågan av ute i samhället. Birgitta Haglund är en fortsatt inspirerande kraft i samarbetet mellan Folktandvården Värmland och Karlstads universitet och till hösten får hon motta ett hedersdoktorat för denna insats.

- Det känns helt fantastiskt och lite overkligt att få motta denna ärofyllda titel - jag bugar och tackar! Jag känner att jag delar utmärkelsen med många andra inom Folktandvården och hela Region Värmland som bidragit mycket i arbetet med att skapa en ny och ännu mer verklighetsanknuten tandhygienistutbildning. Ett särskilt tack vill jag också rikta till tandvårdscheferna i Mellansverige som är med och delfinansierar en doktorandtjänst.

Det fanns egentligen inget alternativ för mig – vi behöver tandhygienister för att kunna hjälpa människor uppnå en god tandhälsa. Då var det naturligt att i min position som tandvårdschef göra vad jag kunde för att få tillbaka utbildningen på Karlstads universitet.

Birgitta Haglund promoveras till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap fredag 14 oktober då Karlstads universitetet firar Akademisk högtid.

Kontakt:

Birgitta Haglund, odontologiskansvarig vid Akademiska folktandvårdsklinik, AFK, och hedersdoktor vid Karlstads universitet 2022, 0706-35 95 95.

 

 

 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren