2024-02-01 06:30Pressmeddelande

Blivande förskollärare behöver ökad interkulturell kompetens

Barn med olika etnicitet som pekar på en världskarta.

I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området? En ny nationell studie ska undersöka innehåll och normer som rör religion och världsbilder i Sveriges förskollärarutbildningar.

Forskning i svenska förskolor visar på ett behov av ökad interkulturell kompetens bland förskollärare, särskilt när det gäller vad som kallas religion- och världsbildsliteracitet, det vill säga förmågan att ha förståelse för och möta människor från olika kulturer och religioner. Samtidigt har forskning inom högre utbildning visat att det både här i Sverige och internationellt förekommer problematiska bemötanden och synsätt kopplat till etnicitet och kultur i olika lärarutbildningar.

-   Det här blir den första omfattande svenska studien i sitt slag, vilket känns både spännande och viktigt, säger Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan vid Karlstads universitet och projektledare för studien. 

Tillsammans med Ellinor Skaremyr på Högskolan i Borås och Arniika Kuusisto på Helsingfors universitet ska hon genomföra en treårig nationell studie där de undersöker innehåll och normer som rör religion och världsbilder i Sveriges förskollärarutbildningar. 

-  Vi kommer att undersöka dokument som kursplaner och undervisningsmaterial, men även lärarutbildares och studenters berättelser om upplevelser i undervisning gällande frågor som rör religion och världsbilder. Alla i klassrummet ska känna sig inkluderade i en diskussion, oavsett ursprung och religion. Social hållbarhet utforskas här i olika nivåer och i förlängningen är tanken att med projektet bidra till en mer socialt hållbar utbildning både vid lärosäten och förskolor, och en mer inkluderande syn på barnens egna livssyn. Vi hoppas att det kan leda till att det finns verktyg för förskollärare att bemöta barnen och att det ska vara möjligt att vända och vrida på de här frågorna även då det uppstår konflikter, både i klassrummet under utbildningen och i en framtida yrkesroll som förskollärare.

Projektet ”Religion och världsbilder i svensk förskollärarutbildning” pågår 2024-2026 och har finansierats av Vetenskapsrådet med 3 993 000 kr.

 

Kontakt för mer information:

Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, 076-113 82 34.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren

Relaterad media