2021-04-06 07:00Pressmeddelande

Bli behörig förskollärare samtidigt som du arbetar

Förskollärare i arbete

Karlstads universitet i samverkan med ett flertal kommuner ger yrkesverksamma chansen att studera till förskollärare samtidigt som de arbetar och får lön. Det är en ny väg till förskolläraryrket som bygger vidare på den lyckade satsningen för grundlärarprogrammet som startade 2019.

Bristen på förskollärare och lärare i Sverige är påtaglig, och kommer att bli än mer märkbar inom en snar framtid. Vägarna in till läraryrket behöver därför bli fler. För redan yrkesverksamma finns det kompletterande pedagogisk utbildning att gå för att bli behörig lärare, och sedan ett par år tillbaka finns även ett arbetsintegrerat grundlärarprogram – där studenten förvärvsarbetar parallellt med studierna. Nu startar Karlstads universitet även en arbetsintegrerad förskollärarutbildning.

En ny väg till förskolläraryrket

Det arbetsintegrerade förskollärarprogrammet innebär att studenten[JE1]  arbetar 50 procent och studerar med 75 procents takt. Det innebär att du får lön under utbildningen. Tre dagar i veckan arbetar du på en förskola och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier eller studier i grupp.

- Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta att expandera den lyckade satsningen som arbetsintegrerad utbildning innebär, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Det finns flera fördelar med att studera på det här viset. Den som går ett sådant här program får en unik möjlighet att varva teori och praktik varje vecka, och kommer därmed in i yrket redan tidigt i utbildningen. Vi ser också att det är färre avhopp på det arbetsintegrerade programmet än på de traditionella lärarutbildningarna. Det nära samarbetet med kommunerna är också mycket viktigt, dels för utbildningens kvalitet, dels för att vi tillsammans arbetar för att motverka den förestående lärarbristen.

Mer information

Läs mer på kau.se/larare

Jessica Eriksson
Dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet
070-770 5159
jessica.eriksson@kau.se

Andreas Alehed
Projektledare arbetsintegrerade program vid Karlstads universitet
andreas.alehed@kau.se


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.