2020-11-25 07:52Pressmeddelande

Black Friday: Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser under pandemin

null

Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden.

Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin. Många har varit helt isolerade från sin omvärld då man jobbat hemifrån, handlat via nätet och slutat gå till gymmet. Allt fler är ensamma och mår dåligt.

- Fysiska mötesplatser som butiker, restauranger och träningslokaler är platser där människor kan handla, äta och träna. Det är också platser där människor kan mötas och umgås med andra människor, skapa nya kontakter, hitta nya vänner eller kärlek och har stor betydelse för människors välmående, säger Pernille K Andersson, forskare och lektor i psykologi vid CTF som bland annat studerat människors beteenden och vikten av fysiska mötesplatser.

Människor är i grunden sociala och söker efter olika sätt att umgås med andra människor, vilket kan vara en förklaring till varför det är så svårt att minska smittspridningen, menar Pernille K Andersson. Människor dras till fysiska platser, restriktioner till trots, då behovet av mänsklig kontakt är starkare än rädslan för att smittas eller smitta andra.

Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser
Det är viktigt att handlare, tjänsteleverantörer och andra aktörer kopplade till fysiska mötesplatser har en förståelse för människors drivkrafter och beteende så att man är förberedd.

- Behovet av mänsklig kontakt kommer inte att minska på grund av en pandemi, tvärtom. Vi ska inte se det som att vi ska distansera oss socialt, utan det blir viktigt att kunna hantera fysisk distansering och ökade krav på hygien och säkerhet så att besökare inte riskerar att smittas eller smitta andra, säger Pernille K Andersson.

Fokusera på andra värden
Hon uppmanar också handlare och andra aktörer att tänka till. I stället för att fokusera på att locka kunder till butiker, exempelvis genom sänkta priser, kanske man i år ska fundera på andra värden för kunden. Ge kunderna möjligheten att få känna att man befinner sig i ett socialt sammanhang, även om man inte befinner sig på den fysiska platsen.

- Fysiska butiker skulle kunna ha en virtuell butik där man, förutom att titta på olika produkter, också kan se och interagera med andra kunder. Varför inte låta kunder shoppa tillsammans digitalt, kanske genom att en boka en zoom-tid för att gemensamt besöka en e-butik. I dessa tider är digitala verktyg ett viktigt hjälpmedel för butiker och andra mötesplatser, det gäller bara att vara kreativ och förstå vilka behov kunden har och försöka anpassa tjänster utifrån dessa, avslutar Pernille K Andersson.

Kontakt
Pernille K Andersson, lektor i psykologi vid CTF, pernille.k.andersson@kau.se eller 073-500 51 73

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg