2021-05-07 06:00Pressmeddelande

Barnens eldsjäl blir hedersdoktor vid Karlstads universitet

Carina Sild Lönroth, hedersdoktor vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet 2021. 
Foto: Nille Leander, Malmö universitet.Carina Sild Lönroth, hedersdoktor vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet 2021. Foto: Nille Leander, Malmö universitet.

Hur ska vi få barn och ungdomar att bli mer intresserade av sina studier under grundskoleåren? Carina Sild Lönroth har arbetat med den frågan sedan Näktergalen startades vid Malmö högskola 1997 – ett mentorprogram där universitetsstudenter stöttar och coachar elever i grundskolan. Nu utnämns Carina Sild Lönroth till hedersdoktor vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet 2021.

 

Näktergalen är ett framgångskoncept som numera finns i hela Sverige samt även i andra delar av världen. Poängen är enkel – som student kan du bli mentor till barn i grundskolan, oavsett vilken utbildning du läser. Du träffar barnet/barnen regelbundet, hittar på kul och lärorika saker att göra tillsammans och lär dig något om dig själv. På så sätt får studenter möjlighet utveckla sin förmåga att leda men även att väcka intresse för utbildning genom att vara förebilder för barn och ungdomar som behöver extra stöd för att vända en negativ utveckling. Sen några år tillbaka driver Karlstads universitet i samarbete med Karlstads kommun sin form av Näktergalen. I och med att Lärarutbildningen är stor på lärosätet har projektet fått en tydlig koppling till lärarstudenter.

- Genom Näktergalen har hundratals barn men även studenter fått möjlighet att utvecklas och samtidigt fått en stärkt självkänsla, säger Patrik Åberg Domeij, lärarstudent som själv varit mentor och är talesperson för Karlstad studentkår, som nominerat Carina Sild Lönroth.

- Näktergalen är ett viktigt projekt som har fått stor betydelse, både för barn och för våra studenter, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Carina Sild Lönroths engagemang är väl värt att uppmärksamma och vi är verkligen glada och stolta över att utse henne till lärarutbildningens hedersdoktor. Extra roligt är att nomineringen har kommit från våra studenter, Karlstad studentkår.

Mentorer gjort skillnad på utsatta skolor

Studentkårens motivering till sin nominering  är en hyllning till verksamheten.

 ”Genom sitt driv och personliga engagemang under lång tid för att bygga upp och utveckla

Näktergalen som ett sätt för studenter att agera mentorer för barn och ungdomar har Carina Sild Lönroth gjort en värdefull insats för att engagera studenter och stärka barn och ungdomars intresse och motivation för utbildning och högre studier. För Karlstads universitet har Näktergalen inneburit en möjlighet för studenter att göra skillnad på särskilt utsatta skolor i regionen.”

 

Carina Sild Lönroth, som också arbetar som adjunkt vid Malmö universitet inom skolutveckling och ledarskap, har själv inte riktigt tagit in att hon blivit utnämnd till hedersdoktor. Men hon känner sig väldigt glad och hedrad.

- Efter alla år känner jag fortfarande samma värme när jag ser våra mentorer tillsammans med barnen. Jag hoppas att min utnämning kan ge ytterligare ringar på vattnet och får fler universitet att haka på. Tillsammans kan vi göra en investering i våra barn inför framtiden

Akademisk högtid 2020/2021
I och med pågående pandemi firas Akademisk högtid 2020 och 2021 den 3 december då
Carina Sild Lönroth promoveras till hedersdoktor.

 

Läs mer om Näktergalen vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/index.php/samverkan/samhallsengagemang/samarbeten/projekt-naktergalen

 

Kontakt:

Carina Sild Lönroth, verksamhetsansvarig, Näktergalen och hedersdoktor vid Lärarutbildningen 2021, 040-665 82 91.

 

Jessica Eriksson, dekan vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet, 070-770 51 59.

 


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren